Fotorelacja z IV konferencji „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”

14 maja 2019 roku

w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

odbyła się

IV Ogólnopolska Naukowa Konferencja Studencko-Doktorancka

Język jako świadectwo kultury.

Język. Kultura. Społeczeństwo

współorganizowana przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

Poniżej przedstawiamy fotografie dokumentujące to wydarzenie:

2019-05-31T11:37:22+02:00 31 Maj 2019|