prof. Barbara Gierszewska nową Prezes KTN

21 października 2019 roku na posiedzeniu Zarządu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego wybrano nową Panią Prezes.

Została nią pani dr hab. Barbara Gierszewska, prof. UJK.

Dotychczasowa Prezes – dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK – objęła stanowisko wiceprezesa.

 

Barbara Lena Gierszewska – polska literaturoznawczyni i filmoznawczyni, historyk filmu i prasy, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ukończyła studia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, a także studium wiedzy o teatrze, filmie i telewizji na Uniwersytecie Łódzkim. Doktoryzowała się w 1994 w Instytucie Badań Literackich PAN na podstawie pracy zatytułowanej Prasa filmowa w Polsce w latach 1913–1939. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskała w 2007 na Uniwersytecie Łódzkim w oparciu o rozprawę Kino i film we Lwowie do 1939 roku.

Autorka książek i artykułów z historii prasy i kultury filmowej w Polsce do 1939. Jej zainteresowania badawcze obejmują: konwergencje mediów, warsztat dziennikarski, gatunki dziennikarskie uprawiane w przeszłości oraz współcześnie w odniesieniu do problematyki filmoznawczej i medialnej, a także Lwów w pierwszej połowie XX wieku jako miasto, w którym szczególnie kształtuje się kultura wizualna.

Członkiem KTN została 23 maja 1991 roku. Od 21 maja 1998 roku pełniła rożne funkcje w Zarządzie Towarzystwa.

Wybrane publikacje:

  • Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku, Kielce 1995
  • Mniszkówna… i co dalej w polskim kinie? Wybór tekstów z czasopism filmowych dwudziestolecia międzywojennego, Kielce 2001 (opracowanie)
  • Kino i film we Lwowie do 1939 roku, Kielce 2006

Źródło: Wikipedia.pl

2019-10-25T11:53:58+02:00 25 Paź 2019|