KTN na liście wydawnictw punktowanych

Informujemy, że Kieleckie Towarzystwo Naukowe znalazło się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (80 punktów). W wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe POZIOM I – 80 punktów widniejemy pod pozycją 288. Otrzymaliśmy Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 38800 (zob. Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r., s. 9)

Komisja Ewaluacji Nauki pozytywnie oceniła zarówno „ustaloną procedurę recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową, jak i zasady etyki publikacyjnej, mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym (zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE – Committee on Publication Ethics).”

Cały wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe jest dostępny pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych

2020-01-07T09:55:55+01:00 07 Sty 2020|