Seminarium „Tok lekcyjny w układach łańcuchów Markowa jako rozszerzenia toku herbartowskiego”

          

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Kieleckim Towarzystwem Naukowym zaprasza nauczycieli na seminarium pod patronatem Zastępcy Prezydenta Miasta Kielce Marcina Różyckiego w zakresie metodologii edukacji:

 

Tok lekcyjny w układach łańcuchów Markowa
jako rozszerzenia toku herbartowskiego

Seminarium odbędzie się dnia 15 stycznia 2020 r. (środa) w godz. 1630 – 1800 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Seminarium poprowadzi dr Michał Kosztołowicz – emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Autor około 300 prac naukowych głównie z zakresu metodologii dydaktyki, z której wynika główny cel kształcenia, a mianowicie: kształcenie na miarę możliwości każdego ucznia. Realizuje się więc podstawowy aksjomat dydaktyczny Kersdiernsteinera. „

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 13 stycznia 2020 r. nr telefonu: 41 36 76 726.

 

Dyrektor SODMiDN
w Kielcach

  mgr Barbara Dziedzic

Zaproszenie

 

2020-01-09T09:07:44+01:00 09 Sty 2020|