Architekci i budowniczowie

17,00

Jerzy Szczepański

ARCHITEKCI I BUDOWNICZOWIE

KIELECKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Warszawa – Kraków 1990

Wydawca:

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

***

Format: A5 (144 x 203)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 191 stron + wkładka na papierze kreda 44 strony z 43 ilustracjami

ISBN 83-01-10033-8

***

Opis

ARCHITEKCI I BUDOWNICZOWIE

POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Autor: Jerzy Szczepański

Warszawa – Kraków 1990

###

Wydano staraniem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego przy pomocy finansowej Urzędu Wojewódzkiego i biura Dokumentacji Zabytków w Kielcach oraz Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.

###

Pomysł opracowania słownika „Architekci i budowniczowie” zrodził się z praktycznej potrzeby. W trakcie kilkuletniej pracy nad „Studium historyczno-urbanistycznym Kielc” identyfikacja wielu realizacji, projektów i olbrzymiej liczby planów oraz pomiarów historycznych stwarzała wiele problemów i trudności. Wynikały one głównie z braku podstawowych wiadomości o ich autorach. Stan badań nad biografistyką regionalnych architektów i budowniczych jest, łagodnie mówiąc, niezadowalający. Wyjątkiem potwierdzającym regułę jest zwięzłą charakterystyka budowniczych i muratorów działających w Kielcach w XVII w. Jana Pazdura i przyczynki na temat realizacji projektów znanych architektów. Brak jakiejkolwiek syntezy oraz, a może przede wszystkim, pomocy w rodzaju słownika biograficznego stwarza poważne problemy teoretyczne i praktyczne. Wiedzą o tym historycy sztuki, historycy, konserwatorzy i architekci. (…)

prof. dr hab. Jerzy Szczepański

###

SPIS TREŚCI:

  • Wstęp: Ewolucja profesji
  • Wykaz skrótów
  • Słownik: Architekci i budowniczowie
  • Spis ilustracji w tekście
  • Spis ilustracji na wkładkach
  • Indeks nazw geograficznych
  • Ilustracje

###