Z dziejów Kielc w latach 1914-1918

10,00

Z DZIEJÓW KIELC

W LATACH 1914-1918

Redakcja naukowa: Urszula Oettingen

Kielce 2004

Wydawca:

***

Format: B5 (164 x 234)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 187 stron + wkładka papier kreda 16 stron z 37 ilustracjami

ISBN 83-86006-79-X

***

Opis

Z DZIEJÓW KIELC

W LATACH 1914-1918

Redakcja naukowa: Urszula Oettingen

Kielce 2004

###

Wydanie publikacji sfinansowane przez:

Akademię Świętokrzyską

Komitet Badań Naukowych w Warszawie

Miasto Kielce

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

###

Rocznice historyczne, szczególnie te związane z przełomowymi wydarzeniami dziejów państwa polskiego, pobudzają środowiska naukowe do przypominania tematów z nimi związanych. W dniu 5 listopada 2003 r. z inicjatywy Kieleckiego Towarzystwa Naukowego i Instytutu Historii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się w uczelni konferencja Naukowa –Kielce w latach I wojny światowej–. Wpisała się ona w obchody 85. rocznicy odzyskania niepodległości… Niniejsze wydawnictwo zawiera przedstawione na konferencji referaty, które w znacznym stopniu poszerzają dotychczasowy stan wiedzy na temat historii Kielc w latach I wojny światowej. (…)

dr hab. Urszula Oettingen, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 • Wstęp – Urszula Oettingen
 1. Urszula Oettingen – 1. Pułk Piechoty Legionów Polskich w Kielcach 19 sierpnia – 10 września 1914 roku
 2. Marek Przeniosło – Komitet Obywatelski miasta Kielc 1914-1915
 3. Lidia Michalska-Bracha – „Rocznice zawiedzionych nadziei”. Tradycja powstań narodowych w Kielcach w okresie Wielkiej Wojny (1915-1916)
 4. Małgorzata Czapska, Barbara Szabat – „Ziemia Kielecka” o Legionach (1915-1917)
 5. Konrad Zieliński – Żydzi kieleccy w wyborach samorządu miejskiego w 1916 roku
 6. Jerzy Z. Pająk – Polska Partia Socjalistyczna w okręgu kieleckim w latach I wojny światowej
 7. Przemysław Wzorek – Polska Organizacja Wojskowa w Kielcach 1915-1918
 8. Jan Główka – Z dziejów przemysłu kieleckiego w latach I wojny światowej
 9. Krzysztof Myśliński Inter arma silent Musae? Wystawiennictwo i kolekcjonerstwo artystyczne na Kielecczyźnie w latach Wielkiej Wojny
 10. Anna Myślińska – „Tryptyk kielecki” na tle zapomnianych dzieł batalistycznych Stanisława Batowskiego-Kaczora
 • Indeks osób
 • Spis fotografii

###