Mikołaj Rej z Nagłowic

12,00

MIKOŁAJ REJ

Z NAGŁOWIC

SYLWETKA – TWÓRCZOŚĆ – EPOKA

Redakcja naukowa: Maria Garbaczowa

Kielce 1997

***

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

***

Format: A5 (147 x 203)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 222 strony

ISBN 83-86006-09-9

***

Opis

MIKOŁAJ REJ

Z NAGŁOWIC

SYLWETKA – TWÓRCZOŚĆ – EPOKA

Redakcja naukowa: Maria Garbaczowa

Kielce 1997

###

Wydano z funduszów:

 • Komitetu Badań Naukowych w Warszawie
 • Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie
 • Urzędu Gminy w Nagłowicach

###

W niniejszej publikacji zamieszczamy materiały sesji popularnonaukowej, zorganizowanej w 490. rocznicę urodzin Mikołaja Reja (Nagłowice 4 października 1995 r. ), oraz niektóre, publikowane już referaty z ogólnopolskiej sesji naukowej poświęconej życiu i twórczości Mikołaja Reja w 480. rocznicę jego urodzin (Kielce – Nagłowice 5-6 października 1985 r.). Powyższy materiał uzupełniono wyborem utworów pisarza, załączonym w formie Dodatku.

dr Maria Garbaczowa

###

SPIS TREŚCI:

 • Od Redakcji
 1. Wacław Urban – Rzeczpospolita Mikołaja Reja
 2. Paulina Buchwald-Pelcowa, Janusz Pelc – Miejsce Reja w literaturze polskiej XVI wieku
 3. Jerzy Starnawski – Dwa wystąpienia Mikołaja Reja z roku 1543 na tle wydawniczej produkcji roku
 4. Maria Garbaczowa – Portret osobowy i literacki Mikołaja Reja
 5. Wacław Walecki – Święty Rej. Dwa przypomnienia: o człowieku i o pisarzu
 6. Maria Wichowa Żywot człowieka poczciwego Mikołaja Reja a pisarstwo Jana Ostroroga II (1565-1622)
 7. Leszek Kajzer – Uwagi o rezydencji rodziny Rejów w Oksie
 8. Bogusław Paprocki – Dwór w Nagłowicach
 • Indeks nazwisk

DODATEK – Z pism Mikołaja Reja – wybrała i opracowała Maria Garbaczowa

 • Nota wydawnicza
 1. Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem (1543)
 2. Żywot Józefa z pokolenia żydowskiego (1545)
 3. Kupiec to jest kształt a podobieństwo sądu bożego ostatecznego (1549)
 4. Rozmowa Lwa z Kotem (ok. 1550)
 5. Postylla (1557)
 6. Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego (1558)
 7. Źwierzyniec (1562)
 8. Figliki (1562)
 9. Apokalipsa (1565)
 10. Żywot człowieka poczciwego (1567/1568)
 11. Apoftegmata (1567/1568)
 12. Apoftegmata krótsze
 13. Przemowa krótka do poćciwego Polaka stanu rycerskiego (1567/1568)
 14. Żegnanie ze światem (1567/1568)
 15. Żywot a sprawy poćciwego szlachcica polskiego Mikołaja Reja z Nagłowic, który był za sławnych królów polskich: Zygmunta Wielkiego, pierwszego tym imieniem króla polskiego, a potym za Zygmunta Augusta, syna jego, także wielkiego a sławnego króla polskiego; który napisał Andrzej Trzecieski, jego dobry towarzysz, który wiedział wszystkie sprawy jego (1567/1568)
 • Objaśnienia

###

Recenzenci materiałów z sesji:

 • prof. dr hab. Jerzy Starnawski
 • prof. dr hab. Tadeusz Ulewicz

Opracowanie edytorskie:

 • Agencja Wydawnicza KWANT

Projekt okładki:

 • Maria Cedro

Na okładce:

 • Portret Mikołaja Reja; w tle – dworek w Nagłowicach

Skład i łamanie:

 • Józef Bąkowski

Druk:

 • Zakład Poligraficzny Erwin Puto, 25-312 Kielce, ul. Warszawska 44

###