Monitoring Środowiska Przyrodniczego 17

17,00

SPIS TREŚCI

  • Marek Jóźwiak, Małgorzata Anna Jóźwiak, Rafał Kozłowski – Opad organiczny jako biowskaźnik stanu geoekosystemów
  • Rafał Kozłowski, Marek Jóźwiak – Wykorzystanie wybranych geowskaźników do oceny funkcjonowania geoekosystemu w centralnej części Gór Świętokrzyskich
  • Małgorzata Anna Jóźwiak, Marek Jóźwiak – Air plantes jako biowskaźniki Andów Ameryki Południowej
  • Andrzej Leśniak – Monitoring biegaczowatych (Carabidae, Coleoptera) ważniejszych siedliskowych typów lasu Polski
  • Irena Agnieszka Pidek, Beata Żuraw, Krzysztof Stępniewski, Ewa Maciejewska, Jan Rodzik – Monitoring pyłkowy jako narzędzie do interpretacji zmian krajobrazu  i klimatu Roztocza
  • Monika Podgórska, Martyna Kułagowska, Natalia Wójcik – Monitoring populacji Dentaria glandulosa (Brassicaceae) w latach 2011-2014 na północnym stoku Świętego Krzyża (Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Małopolska)
  • Krzysztof Raczyński – Niżówki w zlewni górnej Raby w latach 1971-1981
  • Joanna Żegleń, Łukasz Wiejaczka – Próba oceny podatności karpackich jezior zaporowych na degradację wód
  • Ilona Żeber-Dzikowska, Ewelina Smorzewska – Wychowanie poprzez edukację ekologiczną

Opis

MONITORING

ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO

NR 17

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2015

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

Patronat:

Polska Akademia Nauk

Oddział w Krakowie

Format: A4 (210 x   295)

Oprawa: miękka, klejona

Objętość: 108 stron

Monitoring Środowiska Przyrodniczego