Osadnictwo niemieckie na terenach wiejskich między Pilicą a Wisłą w latach 1815-1864

30,00

Izabela Bożyk

OSADNICTWO NIEMIECKIE

NA TERENACH WIEJSKICH MIĘDZY PILICĄ A WISŁĄ

W LATACH 1815-1864

Kielce – Łódź 2015

Wydawca:

 

Format: B5 (167 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia mat

Objętość: 304 strony

 

Opis

OSADNICTWO NIEMIECKIE

NA TERENACH WIEJSKICH MIĘDZY PILICĄ A WISŁĄ

W LATACH 1815-1864

Autor: Izabela Bożyk

Kielce – Łódź 2015

 

„(…) Osadnictwo niemieckie na ziemiach polskich było w przeszłości zjawiskiem występującym cyklicznie. Już w średniowieczu wielka fala emigrantów napływających z terenów Cesarstwa Niemieckiego zasiedliła ogromne połacie kraju, przyczyniając się w XIII i XIV wieku do istotnych zmian ekonomiczno-społecznych w Polsce. Emigracja w kierunku wschodnim odbywała się z powodów gospodarczych, zwłaszcza w odniesieniu do centralnych ziem polskich, podobnie było w przypadku udziału licznej rzeszy niemieckich chłopów w zasiedlaniu pustek i nieużytków na terenach I Rzeczypospolitej w wiekach XVII i XVIII. (…)”

dr Izabela Bożyk

SPIS TREŚCI:

 1. Wykaz skrótów
 2. Wstęp
 3. Podstawy prawne i warunki osadnictwa niemieckiego na ziemiach polskich w I połowie XIX wieku
 4. Początki i rozwój osadnictwa niemieckiego na ziemiach między Pilicą a Wisłą od końca XVIII wieku do połowy XIX wieku
 5. Problemy demograficzne, życie gospodarcze i wygląd zewnętrzny kolonii niemieckich
 6. Życie codzienne osadników niemieckich. Problemy społeczne i narodowościowe
 7. Życie religijne osadników niemieckich
 8. Szkolnictwo ewangelickie w koloniach niemieckich
 9. Zakończenie
 10. Aneks: Mapy
 11. Aneks: Wykaz kolonii i wsi
 12. Bibliografia
 13. Indeks nazwisk
 14. Indeks nazw miejscowości