Pamiętnik Świętokrzyski: Studia z dziejów kultury chrześcijańskiej

5,00

„Pomysł wydania >>Pamiętnika Świętokrzyskiego<< zrodził się w kieleckim środowisku intelektualnym, pragnącym uczcić w ten sposób pierwsze w dziejach tej ziemi odwiedziny Ojca Świętego. Opracowania i wydania >>Pamiętnika Świętokrzyskiego<< podjęło się Kieleckie Towarzystwo Naukowe wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Kielcach i Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach…”

red. mgr Longin Kaczanowski

prof. dr hab. Adam Massalski

ks. prof. dr hab. Daniel Olszewski

prof. dr hab. Jerzy Szczepański

Kategoria:

Opis

PAMIĘTNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

STUDIA Z DZIEJÓW KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

PRACA ZBIOROWA

Redakcja naukowa: Longin Kaczanowski, Adam Massalski, Daniel Olszewski, Jerzy Szczepański

Kielce 1991

Wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe

Format: B5

Oprawa: miękka, klejona

Objętość: 351 stron