Studia Kieleckie nr 67-68

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 3-4/67-68

Zeszyt Przyrodniczy

Redakcja Naukowa: Jan Gienc, Krzysztof Toborowicz

KWARTALNIK 1990

Wydawca:

***

Format: B5 (165 x 237)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 156 stron

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 3-4/67-68

Redakcja Naukowa: Jan Gienc, Krzysztof Toborowicz

Kielce 1990

###

W kolejnym przyrodniczym zeszycie kwartalnika „Studia Kieleckie” prezentujemy Czytelnikom szesnaście prac badawczych. Większość z nich ma charakter badań podstawowych. Dotyczą one zagadnień fizjologii roślin, botanicznych, fizjologii zwierząt i zoologicznych – w szerokim rozumieniu tych dyscyplin. (…)

prof. dr hab. Jan Gienc

dr Krzysztof Toborowicz

###

SPIS TREŚCI:

 • Od Redakcji – Jan Gienc, Krzysztof Toborowicz

ARTYKUŁY

 1. Marian Kargol – Badania właściwości osmotyczno-dyfuzyjnych i energetycznych korzenia Kukurydzy (Zea mays L.)
 2. Marianna Skalska – Wpływ niektórych substancji wzrostowych na cechy morfologiczne roślin lucerny (Medicago sativa L.)
 3. Barbara Sylwestrzak – Wpływ regulatorów wzrostu na plon pszenicy ozimej (Triticum vulgare L.) w zależności od okresu wernalizacji
 4. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk – Reprodukcja miłka wiosennego (Adonis vernalis L.) w świetle teorii strategii życiowych Grime’a
 5. Edward Bróż, Bożena Maciejczak, Dorota Molendowska, Tomasz Molendowski – Rośliny naczyniowe Pasm Posłowickiego, Dymińskiego i Zgórskiego w Górach Świętokrzyskich ( na obszarze miasta oraz strefy podmiejskiej Kielc)
 6. Jerzy Čmak, Marek Stachurski Skrzypy (Equisetinae) i widłaki (Lycopodiinae) Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 7. Jolanta Rysińska, Hanna Stępkowska – Wpływ MgSO4 jako środka uboju na aktywność aldolazy w narządach królików
 8. Hanna Stępkowska, Jolanta Rysińska – Wpływ MgSO4 jako środka uboju na aktywność aminotransferaz w tkankach królików
 9. Jolanta Bąk, Jerzy Čmak, Andrzej Staśkowiak – Wyniki badań porównawczych nad fauną motyli dziennych (Rhopalocera) obszaru miejskiego Kielc i okolic
 10. Jadwiga Barga-Więcławska, Maria Bertman – Występowania i rozmieszczenie w Polsce ślimaka Laciniaria plicata (Draparnaud 1801) (Gastropoda: Clausiliidae)
 11. Elżbieta Sanocka Atypus muralis Bertkau (Atypidae, Mygalomorphae, Aranei) z rezerwatu skalno-stepowego w Skorocicach

KOMUNIKATY

 1. Janusz Łuszczyński, Bożena Łuszczyńska Lunaria rediviva w otulinie Babiogórskiego Parku Narodowego
 2. Zofia Mężyk – Przyczynek do znajomości biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w Rezerwacie Milechowy
 3. Maria J. Rudecka, Irena Wiąckowska – Przyczynek do poznania fauny muchówek (Diptera) z rodziny Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoidae i Tachinidae odżywiających się spadzią
 4. Jadwiga Barga-Więcławska – Obecność ślimaków Arianta arbustorum i Cepaea nemoralis (Gastropoda: Helicidae) w Górach Świętokrzyskich
 5. Krzysztof Werstak – Złotooki (Neuroptera, Chysopidae) Kielc i okolic

SYLWETKI

 • prof. dr hab. med. Henryk Belowski (1924-1990) – Jerzy Krzewicki

###