W kręgu obchodów milenijnych na Kielecczyźnie

52,00

W KRĘGU OBCHODÓW MILENIJNYCH

NA KIELECCZYŹNIE

(1957-1966/67)

PAŃSTWO – KOŚCIÓŁ – NAUKA – POPULARYZACJA

Redakcja naukowa: Anita Młynarczyk-Tomczyk, Szymon Orzechowski

Kielce 2017

Wydawcy:

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

&

***

Format: B5 (170 x 242)

Oprawa: twarda, szyta, folia mat

Objętość: 373 strony + 2 strony wkładki ze zdjęciami promującymi miasto i gminę Wiślica

ISBN 978-83-7133-702-4

ISBN 978-83-60777-70-1

***

Opis

W KRĘGU OBCHODÓW MILENIJNYCH

NA KIELECCZYŹNIE

(1957-1966/67)

PAŃSTWO – KOŚCIÓŁ – NAUKA – POPULARYZACJA

Redakcja naukowa: Anita Młynarczyk-Tomczyk, Szymon Orzechowski

Kielce 2017

###

Obchodzone w 2016 r. uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski stały się okazją do przypomnienia innego ważnego wydarzenia ideowego i politycznego, które miało miejsce pięćdziesiąt lat wcześniej, w 1966 r., w związku z jubileuszem tysięcznej rocznicy przyjęcia chrztu i powstania państwa polskiego. Czas, jaki upłynął od tamtej rocznicy, pozwala spojrzeć na nią z nowej perspektywy, wolnej od ideologicznego balastu i różnic światopoglądowych. Skłania również do refleksji nad przebiegiem i znaczeniem podjętych wówczas działań i inicjatyw kulturalnych, naukowych i propagandowych, które towarzyszyły temu jubileuszowi na przestrzeni niemal całej dekady – od ogłoszenia przygotowań do obchodów w 1957 r. do ich ostatecznego zamknięcia w 1967r. (…)

dr Anita Młynarczyk-Tomczyk

dr hab. Szymon Orzechowski, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

 • Spis treści
 • Wykaz skrótów
 • Anita Młynarczyk-Tomczyk, Szymon Orzechowski – Od redakcji
 • Anita Młynarczyk-Tomczyk – Obchody milenijne. Założenia naukowe, ideowe, organizacyjne i ich realizacja w regionie świętokrzyskim

RELACJE PAŃSTWO – KOŚCIÓŁ W DOBIE OBCHODÓW MILENIJNYCH

 1. Tomasz Domański – Władze wobec bp. Czesława Kaczmarka i diecezji kieleckiej w latach 1957-1963. Wybrane zagadnienia
 2. Ks. Tomasz Gocel – Działania aparatu bezpieczeństwa wobec duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach Wielkiej Nowenny i Milenium Chrztu Polski (1957-1966)
 3. Ks. Piotr Tylec – Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego konkurencją wobec uroczystości Milenium Chrztu Polski w Sandomierzu
 4. Monika Sikora – Dwudziesta rocznica powstania ludowego Wojska Polskiego w województwie kieleckim jako element obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego
 5. Robert Piwko – Udział członków Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Kielcach w obchodach „Roku Ziemi Kieleckiej”
 6. Artur Bąk – Echa obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w zakładach przemysłowych województwa kieleckiego. Wybrane przykłady

BADANIA MILENIJNE NAD NAJSTARSZYMI DZIEJAMI ZIEM POLSKICH I POCZĄTKAMI PAŃSTWA POLSKIEGO

 1. Jerzy Gąssowski – Późne pogaństwo i wczesne chrześcijaństwo na ziemiach Polskich
 2. Andrzej Buko – Badania milenijne w regionie świętokrzyskim
 3. Szymon Orzechowski – Badania nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w okresie milenijnym
 4. Katarzyna Ryszewska – Milenijne badania archeologiczne obiektów architektury wczesnośredniowiecznej w regionie świętokrzyskim
 5. Waldemar Gliński Architectura militaris w regionie świętokrzyskim w świetle badań milenijnych, ze szczególnym uwzględnieniem Królewskiego Zamku w Chęcinach. Z perspektywy 50-lecia
 6. Nina Glińska – Wiślica we wczesnym średniowieczu w świetle dotychczasowych badań archeologicznych. Stan badań i problematyka badawcza
 7. Joanna Kalaga – Współczesna ocena wyników badań archeologiczno-architektonicznych Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej z lat 50.-70. XX w.
 8. Teresa Rodzińska-Chorąży, Monika Kamińska – Milenijne badania architektury średniowiecznej w Wiślicy: sukcesy, porażki konsekwencje

POPULARYZACJA BADAŃ MILENIJNYCH

 1. Wiesław Caban – Pokłosie naukowe 100. rocznicy powstania styczniowego w Kielcach (1963)
 2. Jolanta Gągorowska-Chudobska – Naukowa i popularyzatorska działalność Muzeum Świętokrzyskiego w ramach obchodów milenijnych na Kielecczyźnie
 3. Hubert Mazur – Działania oświatowe Archiwum Państwowego w Kielcach na tle aktywności innych archiwów w okresie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (1958-1966)
 4. Zdzisław Bogus, Grzegorz Miernik – Milenijne emisje monetarne

###