Z życia religijnego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku. Studia

25,00

Z ŻYCIA RELIGIJNEGO SZLACHTY I ZIEMIAŃSTWA

MIĘDZY WISŁĄ A PILICĄ

W XVI-XX WIEKU

STUDIA

Redakcja naukowa: Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas

Kielce 2014

Wydawca:

Format: B5 (161 x 233)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 204 strony

 

Opis

Z ŻYCIA RELIGIJNEGO SZLACHTY I ZIEMIAŃSTWA

MIĘDZY WISŁĄ A PILICĄ

W XVI-XX WIEKU

STUDIA

Redakcja naukowa: Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas

Kielce 2014

 

„Zamieszczone w niniejszej książce artykuły dotyczą kilku podstawowych wyznaczników życia religijnego szlachty i ziemiaństwa. Znalazły się tu zatem rozważania na temat relacji między szlachtą a cystersami w Jędrzejowie w dobie staropolskiej, socjologiczne spojrzenie na miejsce parafii rzymskokatolickiej w społeczności lokalnej, prace ukazujące ściśle związaną z praktykami pobożnymi działalność fundacyjną szlachty sandomierskiej. (…)”

dr hab. Jerzy Gapys, prof. UJK

dr hab. Mariusz Nowak

dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK

 

ZAWARTOŚĆ:

 1. Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas – Od Redaktorów
 2. Maciej Zdanek – Szlachta i cystersi jędrzejowscy XVII-XVIII w. w świetle wykazu konfratrów przyklasztornego bractwa św. Bernarda
 3. Dominika Burdzy – Pochówki i fundacje szlacheckie w kolegiacie sandomierskiej w XV-XVII wieku
 4. Sylwia Konarska-Zimnicka – Parafia rzymskokatolicka w społeczności lokalnej w optyce badań socjologicznych
 5. Jacek Pielas – Zapisy szlachty na rzecz jezuitów sandomierskich w XVII wieku
 6. Radosław Kubicki – Z dziejów ofiarności na rzecz Kościoła oraz religijności szlachty w Opatowie w XVIII wieku
 7. Mariusz Nowak – Kultura funeralna ziemiaństwa terenów między Wisłą a Pilicą w okresie niewoli narodowej (na wybranych uroczystościach pogrzebowych)
 8. Katarzyna Jedynak – Postawy i zachowania duchownych pochodzących ze środowiska ziemiańskiego na prze łomie XIX i XX wieku – na przykładzie Kielecczyzny
 9. Urszula Oettingen – Religijność ziemianek w latach niewoli narodowej w świetle życia Marii z Moszyńskich Pusłowskiej
 10. Jerzy Gapys – Religijność i jej przejawy w życiu ziemiaństwa polskiego w dystrykcie radomskim 1939-1945.
 11. Indeks osobowy – opracował Stanisław Rogala
 12. Indeks nazw geograficznych i etnicznych – opracował Stanisław Rogala