Fotorelacja z Walnego Sprawozdawczego Zebrania KTN

1 października 2020 roku

o godzinie 16:15

w sali konferencyjnej

Muzeum Dialogu Kultur

oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach

odbyło się

Walne Sprawozdawcze Zebranie

Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia:

Pani Prezes prof. Barbara Gierszewska otworzyła Zebranie.

Przewodniczącą Zebrania została wybrana Pani prof. Grażyna Legutko.

Pani Prezes KTN prof. Barbara Gierszewska przedstawia sprawozdanie Zarządu za rok 2019.

Sprawozdanie finansowe w zastępstwie Pani Skarbnik przedstawiła Pani prof. Joanna Senderska.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił prof. Rafał Kozłowski.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił mgr Grzegorz Dorobek.

Uchwałę końcową Komisji Uchwał i Wniosków odczytała prof. Alicja Gałczyńska.

Panie prof. Barbara Gierszewska i prof. Grażyna Legutko zamykają Zebranie.

2020-11-02T09:13:57+01:00 02 Lis 2020|