Zmarł dr Henryk Suchojad

Zmarł dr Henryk Suchojad. Urodził się w 1947 roku, ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim i tam obronił rozprawę doktorską. Był nauczycielem historii, nauczycielem metodykiem w III Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach i Instytucie Kształcenia Nauczycieli oraz nauczycielem akademickim związanym przez wiele lat z Instytutem Historii naszej Uczelni (gdzie w latach 1989-1993 pełnił funkcję wicedyrektora). Od 1995 do momentu odejścia na emeryturę w 2018 roku był dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej. Wśród Jego osiągnięć należy wymienić m.in. zinformatyzowanie biblioteki, w tym wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu bibliotecznego oraz budowę nowoczesnego gmachu biblioteki.
Dr Suchojad był autorem ponad 130 publikacji naukowych i popularnonaukowych, członkiem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Zapamiętamy go jako dobrego naukowca, bibliotekarza, menadżera, miłego i ciepłego człowieka, zawsze życzliwego dla otoczenia.

+++

dr Henryk Suchojad (1947-2020)

(fot. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

+++

2020-11-24T10:03:35+01:00 24 Lis 2020|