Zmarł mgr inż. Jerzy Gągol

 

27 kwietnia 2021 roku zmarł znany kielecki geolog mgr inż. Jerzy Gągol.

Wieloletni pracownik Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego oraz członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

Urodził się 24 sierpnia 1947 roku w Busku Zdroju. Był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera geologa górniczego o specjalności kopaliny stałe (rudy metali). Pracę w kieleckim oddziale PiG-PIB podjął w 1970 roku, w latach 1975-1982 kierował Pracownią Geologii Złóż Wieku Mezozoicznego i Kenozoicznego w Regionie Świętokrzyskim. Był biegłym w zakresie ochrony przyrody oraz sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Członkiem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego został 12 stycznia 1993 roku. W centrum jego zainteresowań znajdowały się geologia złóż regionu świętokrzyskiego, kartografia geosozologiczna, ochrona przyrody nieożywionej, historia geologii oraz jej popularyzacja.

Zostanie zapamiętany jako naukowiec o ogromnej systematycznej wiedzy, a przede wszystkim jako człowiek życzliwy o pogodnym charakterze.

 

mgr inż. Jerzy Gągol (1947-2021)

(fot. echodnia.eu)

####

WSPOMNIENIE

####

2021-10-04T10:57:07+02:00 05 maj 2021|