Walne Sprawozdawcze Zebranie KTN

Zarząd

Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

działając na podstawie Statutu KTN (rozdz. V § 19)

zawiadamia, że 22 lipca 2021 roku

w sali konferencyjnej

Muzeum Dialogu Kultur

oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach 

Kielce, ul. Rynek 3

o godzinie 16:00 (I termin)

o godzinie 16:15 (II termin)

odbędzie się

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE.

Zapraszamy serdecznie członków Towarzystwa, jak również wszystkich interesujących się działalnością KTN.

 

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wystąpienie Pani Prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Obrad
 4. Zatwierdzenie Porządku Obrad
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z 1 października 2020 roku
 7. Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 oraz propozycje kierunków działania na kolejny rok
 8. Sprawozdanie finansowe
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami
 12. Przyjęcie sprawozdań
 13. Wolne wnioski i podjęcie uchwał
 14. Zamknięcie Zebrania

 

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

ul. Rynek 3, 25-303 Kielce

Tel. 41 344 54 53, 798 120 328

e-mail: ktn@kieleckietowarzystwonaukowe.pl

www.kieleckietowarzystwonaukowe.pl

2021-07-02T09:36:56+02:00 02 lip 2021|