Rocznik Świętokrzyski A 37

♠♣♥♦

Szanowni Państwo

Zapraszamy do składania tekstów przeznaczonych do publikacji

w Roczniku Świętokrzyskim 2022, Seria A – Nauki Humanistyczne Nr 37,

p.t. Postacie i instytucje.
(wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe):

– artykuły naukowe,

– recenzje,

– teksty źródłowe.
Termin przesłania tekstu: do 1 września 2022 roku,

objętość 20 000 – 22 000 znaków ze spacjami

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres:

elzbieta.slabinska@ujk.edu.pl

Z poważaniem

dr hab. Elżbieta Słabińska, prof. UJK

 

 

2022-04-25T14:30:12+02:00 25 kw. 2022|