Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie KTN

Szanowni Państwo

We wtorek 21 czerwca 2022 roku o godzinie 16:00 (I termin) i 16:15 (II termin) w sali konferencyjnej Muzeum Dialogu Kultur – oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Oprócz przedstawienia sprawozdań z roku ubiegłego i wyboru nowych władz Towarzystwa, omawiane będą istotne w ostatnim czasie sprawy dla przyszłości KTN.

Serdecznie Zapraszamy!

Poniżej przedstawiamy program Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania – Wystąpienie Pani Prezes
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad
 3. Zatwierdzenie Porządku Obrad
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczego z 22 lipca 2021 roku
 6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2021, podsumowanie  kadencji 2019-2022 oraz kierunki działania na kolejne lata
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2021
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz dyskusja programowa
 11. Przyjęcie sprawozdań
 12. Głosowanie w sprawie absolutorium
 13. Wybory władz na kolejną kadencję: wybór Komisji Skrutacyjnej, zgłaszanie kandydatur do władz Towarzystwa, podjęcie uchwały programowej na rok 2022 i ogłoszenie wyników wyborów
 14. Zamknięcie Zebrania

Plakat-zebranie walne 2022-KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

♠♣♥♦

2022-06-06T11:16:53+02:00 06 cze 2022|