Język jako świadectwo kultury – VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

####

Szanowni Państwo,
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Kieleckie Towarzystwo Naukowe
oraz Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne
serdecznie zapraszają na
VIII Ogólnopolską
Naukową Konferencję
Studencko-Doktorancką
„Język jako świadectwo
kultury”, która jest zaplanowana
w dniu 6 czerwca 2023 r.
Prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia
na załączonym formularzu wraz z abstraktem
do dnia 21 maja 2023 r.
drogą elektroniczną na adres:
dialekt.doktoranci@gmail.com
W temacie wiadomości prosimy wpisać:
Język jako świadectwo kultury.
O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy Państwa
drogą elektroniczną.
Równocześnie pragniemy Państwa poinformować,
że planujemy organizację konferencji w trybie online.
Szczegółowe informacje organizacyjne w tym zakresie
będą przekazywane Państwu na bieżąco.
Prosimy o uiszczenie opłaty w wysokości 200 zł,
która obejmuje wszelkie koszty związane z organizacją
konferencji oraz opublikowaniem tekstu
w punktowanej monografii wieloautorskiej:
Kieleckie Towarzystwo Naukowe
Raiffeisen Polbank
47 1750 0012 0000 0000 2272 1313
tytułem: konferencja Język + imię i nazwisko uczestnika
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy:
dialekt.doktoranci@gmail.com
lub telefoniczny: 517 144 931
Bardzo uprzejmie prosimy o złożenie artykułów naukowych
do dnia 20 czerwca 2023 r.
Komitet Organizacyjny
dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK
dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
mgr Katarzyna Pietrzyk
mgr Artur Kornacki

2023-04-25T09:45:07+02:00 25 kw. 2023|