Epilog Powstania Styczniowego – otwarte seminarium doktorskie

Otwarte seminarium doktorskie

EPILOG POWSTANIA STYCZNIOWEGO

SYBIR – EMIGRACJA – POWROTY…

PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ

21 czerwca 2023 roku, godzina 15:00

zapraszają

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Obrady poświęcone będą problematyce dziejów powstania styczniowego oraz emigracyjnym i zesłańczym losom Polaków w XIX stuleciu. Otwarte seminarium Szkoły Doktorskiej UJK, zorganizowane wspólnie z ILIJ i KTN, jest zapowiedzią planowanej na początek przyszłego roku konferencji, podsumowującej dotychczasowe badania naukowe kieleckiego środowiska historyków i literaturoznawców w tym zakresie.

****

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

Muzeum Dialogu Kultur

Kielce, Rynek 3

Plakat

Program

****

2023-06-13T15:44:07+02:00 13 cze 2023|