Walne Sprawozdawcze Zebranie KTN

 

Szanowni Państwo

W czwartek 29 czerwca 2023 roku o godzinie 17:00 (I termin) i 17:15 (II termin) w sali konferencyjnej Muzeum Dialogu Kultur – oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

Serdecznie Zapraszamy!

Poniżej przedstawiamy porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zebrania 
 2. Wystąpienie Pani Prezes KTN
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad
 4. Zatwierdzenie Porządku Obrad
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z 21 czerwca 2022 roku
 7. Sprawozdanie Zarządu za rok 2022 oraz propozycje kierunków działania na kolejny rok
 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2022
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz dyskusja programowa
 12. Przyjęcie sprawozdań
 13. Wolne wnioski i podjęcie uchwał
 14. Zamknięcie Zebrania

Walne Zebranie KTN – plakat – 29VI2023

♠♣♥♦

2023-06-22T09:04:12+02:00 22 cze 2023|