Album Legionów

7,00

ALBUM LEGIONÓW

Opracował: Marcin Kolasa

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

Seria Nowa

Zeszyt 8

Kielce 2016

****

Wydawca:

Muzeum Historii Kielc

****

Format: kwadrat (220 x 220)

Oprawa: miękka, folia mat, zeszyt

Objętość: 32 strony, papier kreda z 52 fotografiami

ISBN 978-83-63477-97-7

****

Opis

ALBUM LEGIONÓW

Opracował: Marcin Kolasa

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

Seria Nowa, Zeszyt 8

Kielce 2016

####

W zbiorach Muzeum Historii Kielc znajduje się album fotograficzny z okresu walk Legionów Polskich na Wołyniu (1915-1916). Zawiera fotografie wykonane prawdopodobnie przez jednego autora. Dokumentują one walki pozycyjne Legionów na Wołyniu, a także pojedyncze i grupowe fotografie legionistów, mogiły poległych, sceny z frontowego życia żołnierzy, głównie 4. Pułku Piechoty Legionów Polskich, stacjonującego w Kielcach w latach 1922-1939. Mniej liczne są fotografie związane z ówczesnymi losami innych oddziałów legionowych, np. 6. Pułku Piechoty Legionów, a także oddziałów austriackich i niemieckich. Ukazane są na nich obrazy pola walki, zniszczenia wojenne i, co bardzo interesujące, widoki z okresu budowy i funkcjonowania osiedli frontowych na Wołyniu: tzw. Osiedla Rojowego pod Optową i Osiedla Legionowo. (…)

mgr Marcin Kolasa

####

ZAWARTOŚĆ:

  • Tekst
  • Stan zachowania i prace konserwatorskie
  • Wybrane fotografie z albumu

####

Zespół redakcyjny wydawnictw Muzeum Historii Kielc:

  • dr Jan Główka (red. naczelny)
  • Marcin Kolasa
  • Krzysztof Myśliński

Redakcja:

  • Krzysztof Myśliński

Projekt graficzny serii:

  • Anna Góra-Klauzińska

Skład:

  • Alicja Ciosek

####