Auksologia a promocja zdrowia, Tom 1

20,00

AUKSOLOGIA

A

PROMOCJA ZDROWIA

TOM 1

Redakcja naukowa: Andrzej Jopkiewicz

Kielce 1997

Wydawcy:

 

 

Format: B5 (170 x 242)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 343 strony

Kategoria: Tagi: ,

Opis

AUKSOLOGIA

A

PROMOCJA ZDROWIA

TOM 1

Redakcja naukowa: Andrzej Jopkiewicz

Kielce 1997

 

„(…) Autorami zamieszczonych tu prac są antropolodzy, lekarze i pielęgniarki, specjaliści kultury fizycznej, ergonomii, psychologii i pedagogiki, którzy w swej działalności naukowo-badawczej, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, zajmują się stanem biologicznym i zdrowotnym dzieci i młodzieży. Reprezentują oni różne placówki i ośrodki naukowe w Polsce, głównie uniwersytety, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie medyczne i akademie wychowania fizycznego. (…)”

prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz

ZAWARTOŚĆ:

 1. Przedmowa
 2. Andrzej Jopkiewicz – Auksologia a promocja zdrowia

ANTROPOLOGIA ONTOGENETYCZNA (AUKSOLOGIA)

 1. Mieczysław Becker – Rozwój niektórych kości śródręcza
 2. Adrian Czok, Bogdan Smyłła – Rozwój somatyczny dzieci ze wsi na terenie wielkoprzemysłowym
 3. Waldemar Dutkiewicz – Zjawiska akceleracji rozwoju dzieci i młodzieży w kontekście biologicznym i społecznym
 4. Andrzej Jopkiewicz – Przejawy trendu sekularnego a normy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży
 5. Andrzej Jopkiewicz, Edyta Suliga – Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju fizycznego noworodków
 6. Andrzej Jopkiewicz, Teresa Zabrodzka – Środowiskowe uwarunkowania poziomu rozwoju fizycznego studentów WSP w Kielcach
 7. Julia Kruk-Jeromin, Bogusław Antoszewski, Andrzej Malinowski – Plan badania antropometrycznego osób z zespołem dezaprobaty płci
 8. Andrzej Malinowski – Czynniki działające na rozwój i kształt czaszki
 9. Andrzej Malinowski, Włodzimierz Bożiłow – Przejawy trendu sekularnego i akceleracji rozwoju dzieci i młodzieży regionu bydgoskiego
 10. Andrzej Malinowski, Henryk Stolarczyk, Zofia Warzyńska-Bartczak – Środowiskowe uwarunkowania trendu sekularnego ludności żeńskiej Bułgarii
 11. Andrzej Malinowski, Henryk Stolarczyk, Małgorzata Roślak – Środowiskowe uwarunkowania trendu sekularnego ludności męskiej Bułgarii
 12. Małgorzata Markowska – Charakterystyka rozwoju fizycznego i wydolności fizycznej młodzieży kończącej szkołę podstawową w środowisku miejskim
 13. Joanna Michalska-Wichan, Andrzej Malinowski – Zmienność z wiekiem pomiarów kefalometrycznych i wysokości ciała u „Chałacha” – rdzennej ludności Mongolii
 14. Joanna Rodziewicz-Gruhn – Tendencja przemian w rozwoju fizycznym dzieci w wieku przedszkolnym z Częstochowy w latach 1978-1995
 15. Iwona Rosset – Stan rozwoju noworodków łódzkich
 16. Małgorzata Roślak – Stan rozwoju fizycznego studentek nauczania początkowego Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 1991/92
 17. Jerzy Rzepka, Adrian Czok – Tendencja rozwojowa wysokości i masy ciała dzieci i młodzieży w makroregionie śląskim w latach 1964-1995
 18. Henryk Stolarczyk, Andrzej Malinowski, Wiesław Lorkiewicz – Zmiany sekularne rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży w ośrodkach wielkomiejskich na przykładzie Łodzi i Poznania
 19. Edyta Suliga – Charakterystyka procesu wzrastania dzieci z prostym niedoborem wysokości ciała
 20. Jan Szopa – Czy tak zwane „normy rozwojowe” mogą być biologicznymi układami odniesienia?
 21. Elżbieta Żądzińska – Początek procesu pierwszego ząbkowania u dzieci łódzkich a wybrane czynniki genetyczne, paragenetyczne i środowiskowe

STAN ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY. PROMOCJA ZDROWIA

 1. Ełła Bulicz, Zdzisław Chromiński, Igor Murawow – Energetyczne i nieenergetyczne komponenty zdrowia w procesie wykonywania ćwiczeń fizycznych i uprawiania sportu
 2. Ełła Bulicz, Zdzisław Chromiński, Igor Murawow – Fenotypowe modyfikacje w biologicznym dziedziczeniu zdrowotnych wpływów aktywności ruchowej
 3. Danuta Chlebna-Sokół, Dorota Kardas-Sobantka, Iwona Ligenza, Katarzyna Haładaj – Stan zdrowia i rozwój somatyczny dzieci uczęszczających do przedszkoli w dzielnicy Łódź-Bałuty
 4. Zbigniew Czapla – O pewnych osobliwościach biologicznego i psychicznego pojmowania rozwoju
 5. Barbara Garanty-Bogacka, Wiesława Wieczorek, Małgorzata Syrenicz, Beata Ciechanowska, Beata Krupa – Wpływ czynników ryzyka okołoporodowego i warunków socjalno-bytowych na rozwój psychofizyczny dzieci osiągających złe wyniki w nauce
 6. Danuta Kornafel – Dojrzałość biologiczna noworodków jako miernik stanu zdrowia społeczeństwa
 7. Lesław Kulmatycki – Realizacja programów promocji zdrowia w szkołach wrocławskich w latach 1994-1996
 8. Piotr Majewicz – Wpływ dysfunkcji narządu ruchu na formowanie się wybranych komponentów struktury osobowości u młodzieży niepełnosprawnej ruchowo
 9. Andrzej Malinowski – Refleksje o zdrowiu i rozwoju biologicznym ludności w Polsce
 10. Irmina Mięsowicz – Rozwój dzieci przewlekle chorych
 11. Konstanty S. Sawicki – Badania auksologiczne a realizacja korczakowskich zamierzeń „wielkiej syntezy dziecka”
 12. Wiesława Wieczorek, Małgorzata Syrenicz, Barbara Garanty-Bogacka, Beata Krupa, Beata Ciechanowska – Stan odżywiania dzieci szkolnych ze środowiska wielkomiejskiego i wiejskiego
 13. Bożena Zawadzka – Uwarunkowania stanu zdrowia dzieci 9-letnich przez niektóre czynniki środowiska rodzinnego