Bibliografia województwa kieleckiego za 1981 rok

1,20

BIBLIOGRAFIA

WOJEWÓDZTWA

KIELECKIEGO

ZA 1981 ROK

Opracowała: Ludmiła Kowalczyk-Mroczkowska

Kielce 1985

****

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

&

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach

****

Format: B5 (168 x 234)

Oprawa: miękka, zszywana, tektura

Objętość: 191 stron

****

Opis

BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA KIELECKIEGO

ZA 1981 ROK

Opracowała: Ludmiła Kowalczyk-Mroczkowska

Kielce 1985

####

Pamięci

MACIEJA KOWALCZEWSKIEGO

####

(…) Zadaniem tej bibliografii jest rejestrowanie piśmiennictwa o Kielcach i województwie kieleckim do celów naukowych i informacyjnych. Podstawą gromadzenia opisów bibliograficznych były materiały z autopsji  oraz „Przewodnik Bibliograficzny” i „Bibliografia Zawartości Czasopism”. Bibliografia zawiera wydawnictwa zwarte oraz utwory; publikacje z czasopism i wydawnictw zbiorowych, fragmenty i recenzje; nie notowano materiałów wydanych poza granicami PRL. W szerokim stopniu uwzględniono materiały z prasy codziennej („Słowo Ludu” i „Echo Dnia”) i prasy zakładowej, dokonującą tutaj niewielkiej stosunkowo selekcji z uwagi na to, że materiałów tych nie notuje „Bibliografia Zawartości Czasopism”. (…)

dr Ludmiła Kowalczyk-Mroczkowska

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp
 • Wykaz tytułów czasopism wykorzystanych w bibliografii oraz ich skrótów
 1. Zagadnienia ogólne
 2. Środowisko geograficzne
 3. Ludność
 4. Historia do 1945 roku
 5. Etnografia
 6. Zagadnienia gospodarcze
 7. Zagadnienia społeczne i polityczne po 1945 roku
 8. Zagadnienia prawno-administracyjne
 9. Wojsko
 10. Ochrona zdrowia
 11. Nauka. Oświata. Kultura
 12. Językoznawstwo
 13. Literatura piękna
 14. Sztuka
 15. Religia, religioznawstwo
 16. Książka i czytelnictwo. Biblioteki. Archiwa
 • Indeks autorski
 • Indeks przedmiotowy

####

Komitet Redakcyjny:

 • Zenon Guldon (przewodniczący)
 • Maciej Kowalczewski
 • Zbigniew Rubinowski

Opisy zebrały i indeksy opracowały:

 • Beata Gul
 • Marta Madej
 • Ludmiła Kowalczyk-Mroczkowska

Redakcja:

 • Małgorzata Piątkowska

Druk:

 • Pracownia Poligraficzna WSP w Kielcach (nakład 500 egz.)

####