Być regionalistą – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

15,00

Jan Jadach

BYĆ REGIONALISTĄ

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ

Zagnańsk 2019

Wydawca:

Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne

***

Format: B5 (159 x 234)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 224 strony

ISBN 978-83-64439-95-7

***

Opis

BYĆ REGIONALISTĄ

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ

Autor: Jan Jadach

Zagnańsk 2019

Biblioteka Świętokrzyska 374

###

Książka dedykowana Aleksandrowi Patkowskiemu – w stulecie regionalizmu świętokrzyskiego

###

Wydanie książki sponsorowali:

 • Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne
 • Bank Spółdzielczy w Samsonowie

###

Region, regionalizm czy ruch regionalny to określenia znane i stosowane zarówno potocznie, publicznie, politycznie czy naukowo od co najmniej trzech wieków. Miłość do ziemi rodzinnej jako najbliższej, prywatnej ojczyzny ma jeszcze głębszy rodowód; podobnie zresztą jak miejsce zamieszkania czy pracy. Myśląc o ziemi rodzinnej właściwie możemy sobie darować miejsce urodzenia, bowiem nie jest ono tożsame z miejscem zamieszkania rodziców, ale z lokalizacją szpitala położniczego. „Mała ojczyzna” to miejsce dorastania, kształcenia, ale i dorosłego życia oraz aktywności zawodowej. (…)

mgr Jan Jadach

###

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa – Maciej Andrzej Zarębski
 1. Być regionalistą…
 2. Jan Jadach: bibliografia podmiotowo-przedmiotowa działalności naukowej, publicystycznej, społecznej za lata 1972-2019

ARTYKUŁY

 1. Z dziejów regionalizmu polskiego
 2. Regionalizm kielecki
 3. Regionalizm sandomierski
 4. Między przeszłością a przyszłością – regionalizm u progu XXI wieku
 5. Bibliografie, biografie, encyklopedie, informatory, słowniki… stan i potrzeby w zakresie informacji i wiedzy o regionie
 6. Warsztat nauczyciela regionalisty
 7. Regionalizm w nauczaniu historii
 8. Biblioteka w regionie – region w bibliotece po 1989 r.
 9. Informacja w społeczności regionalnej i lokalnej
 10. Funkcje oficyn regionalnych i lokalnych na przykładzie 300 tytułów Biblioteki Staszowskiej i Świętokrzyskiej
 11. Barwy współczesnego regionalizmu
 • Bank Spółdzielczy w Samsonowie
 • Oferta specjalna Biblioteki Świętokrzyskiej: Wojaże po Polsce – śladami historii i kultury – Maciej Andrzej Zarębski
 • Oferta Biblioteki Świętokrzyskiej (spis)

###