Czterechsetlecie urodzin Stefana Czarnieckiego

15,00

CZTERECHSETLECIE

URODZIN

STEFANA CZARNIECKIEGO

Redakcja naukowa: Stanisław Janaczek

Włoszczowa 1999

Wydawnictwo:

Zakład Poligraficzny PRINT

Sponsor:

URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA

***

Format: B5 (161 x 234)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 154 strony

ISBN 83910740-1-3

***

Opis

CZTERECHSETLECIE URODZIN STEFANA CZARNIECKIEGO

Redakcja naukowa: Stanisław Janaczek

Włoszczowa 1999

###

Różnie bywa przechowywana i utrwalana pamięć o naszych bohaterach narodowych i ludziach dla kraju szczególnie zasłużonych. Na ogół miewają oni swoje epitafia w encyklopediach i podręcznikach historii, nie mówiąc już o opracowaniach specjalistycznych z poszczególnych dyscyplin nauki czy dziedzin życia. Niektórzy mają też swoje legendy, żyją w pieśni gminnej, w wielkiej poezji i prozie, w nazewnictwie ulic. Czasem bywają patronami szkół i uczelni, a niekiedy stawia się im pomniki i wydaje o nich naukowe dzieła. Ale przeważnie bywa tak, że głośno i na szerszą skalę osoby te i ich zasługi przypomina się z okazji okrągłych rocznic związanych z ich biografią.

Coś takiego przytrafiło się ostatnio również hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu. (…)

dr Stanisław Janaczek

###

SPIS TREŚCI:

 • Wprowadzenie – Stanisław Janaczek
 1. Stanisław Janaczek – Stefan Czarniecki
 2. Robert Ślęzak – Stefan Czarniecki h. Łodzia 1599-1665: Kalendarium
 3. Stanisław JanaczekDlaczego akurat Czarniecki?
 4. Stanisław Janaczek – Powitanie “aże ziemia drżała”
 5. Stanisław Janaczek – Gardzienice. Zamek czy pałac?
 6. Stanisław Janaczek – Tajemnicza aptekarzówna
 7. Karol Szajnocha – Śmierć Stefana Czarnieckiego
 8. Ostatnie dni hetmana
 9. Sienkiewicz o Czarnieckim w “Potopie”
 10. Stanisław Janaczek – Potomkowie Zofii i Stefana Czarnieckich
 11. Julian Ursyn Niemcewicz – Stefan Czarniecki (poemat)
 12. Wincenty Pol – Oj! to Polak starodawny… (wiersz)
 13. List Henryka Sienkiewicza
 14. W ocenach historyków – wybrał Stanisław Janaczek
 15. Stanisław Janaczek – Czarniecki w dawnych zbiorach pamiątek
 16. Bożena Kaczor – Narodowa wiara – przekleństwem czy błogosławieństwem Polaków?!
 17. Edyta Gawron – Wizyta Franciszka Karpińskiego w Czarncy w 1788 na podstawie “Podróży do Krakowa i jego okolic”
 18. Stanisław Janaczek – Kolebka i grób Stefana Czarnieckiego
 19. ks. Stanisław Kwiatkowski – Fragment kazania z 1906 r.
 20. Franciszek Barański – Z przemówienia delegata Włoszczowy na uroczystościach w Czarncy w 1907 r.
 21. Bożena Kaczor – Oczy Polski ku Czarncy
 22. Stanisław Janaczek – Księżą Karol Rogalski i Hipolit Grochulski
 23. Teodozja Skrobisz – Hetmanie Czarniecki! (wiersz)
 24. Stanisław Janaczek – Czarniecki w latach stalinizmu
 25. Stanisław Janaczek – Dwie książki o Stefanie Czarnieckim
 26. Sławomir Śmiłowski – Czarnca i Stefan Czarniecki we “Włoszczowskich Zeszytach Historycznych”
 27. Stanisław Janaczek – Tykocin
 28. Bóg zapłać J. W. na Czarncy Czarnieckiemu, wojewodzie ziem ruskich, generałowi wojsk J. K. M., staroście piotrkowskiemu, tykocińskiemu, kowelskiemu i ratnieńskiemu Anno 1662
 29. Stefan Czarniecki (wiersz nieznanego autora)
 30. Kazimierz Ostrowski – Klub Sportowy Hetman Włoszczowa od Czarnieckiego z Czarncy
 31. Akt Erekcyjny budowy pomnika hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego z Czarncy
 32. Robert Ślęzak – Obchody jubileuszu 400-lecia urodzin hetmana Stefana Czarnieckiego [1599-1999] w Gminie Włoszczowa ’99
 33. Bożena Kaczor – Tyle życia – ile pamięci???
 34. Ks. Edward Terlecki – Powitanie Księdza Biskupa
 35. Władysław Oksiński – Powitanie Księdza Biskupa
 36. Bp Kazimierz Ryczan – Homilia wygłoszona w Czarncy 19 IX 1999 roku
 37. Stanisław Janaczek – Pomnik
 38. Z przemówienia burmistrza Władysława Oksińskiego
 39. Wystąpienie Wiceministra Obrony Narodowej Roberta Lipki
 40. Przemówienie Zygmunta Fatygi, prezesa Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego
 41. Listy gratulacyjne: Alicja Grześkowiak (Marszałek Senatu); Franciszka Cegielska (Minister Zdrowia i Opieki Społecznej); Anna Piasecka (Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków); Stanisław Pacuk (Prezes Zarządu Kredyt Banku)
 42. Opis Czarncy u schyłku XIX w.
 43. Cezary Nowak – Kościół w Czarncy
 44. Wioletta Skiba – Szkoła Podstawowa i Izba Pamięci w Czarncy
 45. Zygmunt Fatyga – Towarzystwo Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego
 46. Stanisław Janaczek – Czarnca dziś
 47. Otylia Małek – Nasza wioska po Hetmanie (wiersz)
 48. Włoszczowa w opisie z końca XIX w.
 49. Robert Ślęzak – Panorama miasta i gminy Włoszczowa: historia – kultura – zabytki – gospodarka
 50. Powiat włoszczowski w XIX w.
 51. Powiat włoszczowski w okresie międzywojennym
 52. Cezary Nowak – Powiat włoszczowski dziś
 53. Sponsorzy
 • Aneks – Apel w Czarncy z 19 września 1999 r.

###