Dom wójta w Kielcach

7,00

Krzysztof Myśliński

DOM WÓJTA W KIELCACH

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

Seria Nowa

Zeszyt 3

Kielce 2012

****

Wydawca:

Muzeum Historii Kielc

****

Format: kwadrat (220 x 220)

Oprawa: miękka, folia mat, zeszyt

Objętość: 28 stron, papier kreda z 28 fotografiami i ilustracjami

ISBN 978-83-63477-20-2

****

Opis

DOM WÓJTA W KIELCACH

Autor: Krzysztof Myśliński

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

Seria Nowa, Zeszyt 3

Kielce 2012

####

Wójt kielecki, wraz z innymi nadaniami i przywilejami, które otrzymał od biskupów krakowskich w momencie lokacji miasta, uzyskał też rozległą włość ziemską. Zaczynała się ona w południowo-wschodnim narożniku rynku i sięgała ku wsi Zagórze. Pola te, zajmowane przez folwark wójtowski zwany Daleszczyzną, później wielokrotnie zmieniały właścicieli i ulegały podziałom. Wójt, pełniący w mieście ważne funkcje administracyjne i sądownicze, obowiązki swoje wykonywał w domu narożnym przy Rynku 10, zwanym Wójtostwem. Tam też zapewne początkowo mieszkał. Przy ul. św. Leonarda (dawniej, i poprawnie, Leonarda) pod numerem 14, znajdował się do 1989 roku parterowy, drewniany budynek, noszący tradycyjną nazwę Dom wójta. (…)

Krzysztof Myśliński

####

ZAWARTOŚĆ:

  • Lokalizacja
  • Historia
  • Piwnice

####

Zespół redakcyjny wydawnictw Muzeum Historii Kielc:

  • dr Jan Główka (red. naczelny)
  • Marcin Kolasa
  • Krzysztof Myśliński

Redakcja:

  • Krzysztof Myśliński

Projekt okładki serii i skład:

  • Anna Góra-Klauzińska

####