Dzieje Karczówki w Kielcach VI

35,00

DZIEJE KARCZÓWKI W KIELCACH

W LATACH 1624-2024

(BIBLIOTEKA BERNARDYNÓW NA KARCZÓWCE OD 1632 ROKU DO KASATY W 1864 ROKU)

TOM VI

Redakcja naukowa: Jerzy Michta

Kielce 2019

Wydawca:

***

Format: B5 (175 x 245)

Oprawa: twarda, szyta, mat

Objętość: 415 stron z 403 ilustracjami

ISBN 978-83-63477-23-3

***

Opis

DZIEJE KARCZÓWKI W KIELCACH

W LATACH 1624-2024

(BIBLIOTEKA BERNARDYNÓW NA KARCZÓWCE OD 1632 ROKU DO KASATY W 1864 ROKU)

TOM VI

Redakcja naukowa: Jerzy Michta

Kielce 2019

###

Prezentowany tom monografii Karczówki dotyczący biblioteki bernardynów, jest tomem szczególnym, ponieważ obecnie jako całość ona nie istnieje. W 1864 roku, po kasacie tego zakonu, została przeniesiona do biblioteki Seminarium Duchownego w Kielcach, podzielona, a jej woluminy zostały „wymieszane” ze znajdującym się tam księgozbiorem. Stąd prezentowane księgi, to fragment książnicy bernardynów z Karczówki, odnaleziony prze doktora Piotra Kardysia wśród dziesięciu tysięcy starodruków biblioteki seminarium, będący efektem jego poszukiwań w ciągu kilku ostatnich lat (któremu w tym miejscu dziękuję za cierpliwość  i wykonaną pracę). Świadectwem istnienia takiej biblioteki na Karczówce, a zarazem stanowiącym podstawę do jej poszukiwań, okazał się jej rękopiśmienny inwentarz z połowy XVIII wieku i przechowywany obecnie w Archiwum Bernardynów w Krakowie (sygnatura M-25). Znajduje się on również w tekście tomu, poświęconego Bibliotece oo. Bernardynów (Ordo Fratrum Minorum de Observantia) z Karczówki. (…)

dr Jerzy Michta

###

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 • Przedmowa – Jerzy Michta
 1. Piotr KardyśPatrum Bernardinorum Conventus Sancti Caroli Kielcijs ad Bibliothecam. Biblioteka oo. Bernardynów z Karczówki od założenia konwentu do XIX wieku

ANEKSY I KATALOGI

 1. Aneks 1 – Artykuły XIII i XIV konstytucji bernardyńskich spisanych ok. 1651 r. dotyczące ksiąg i księgozbiorów – tłum. Elżbieta Wierzba
 2. Uwagi do Katalogów – Piotr Kardyś
 3. Katalogi: A, B, C, D, E, F, G
 4. Aneks 2 – Elżbieta Wierzba – Indeks ksiąg zakazanych (trzecia edycja w Polsce z inicjatywy biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego z 1617 roku)
 • Summary
 • Zusammenfassung
 • Bibliografia
 • Indeks nazw osobowych
 • Aneks ikonograficzny

###

Kolegium redakcyjne:

 • dr Jerzy Michta (przewodniczący)
 • dr Jan Główka (redaktor naczelny zespołu redakcyjnego Muzeum Historii Kielc)
 • ks. bp dr Andrzej Kaleta
 • dr Marcin Kolasa
 • mgr Janusz Koza
 • mgr Krzysztof Myśliński
 • prof. dr hab. Stanisław Żak

Recenzenci:

 • dr hab. prof. UPJP2 Wojciech Kęder
 • prof. dr hab. Waldemar Kowalski

Redaktor naukowy:

 • Jerzy Michta

Redakcja techniczna, układ typograficzny i DTP:

 • Zenon Szczerba

Korekta, indeks osobowy:

 • Emilia Zapała

Tłumaczenia:

 • j. angielski: Andrzej Diniejko
 • j. łaciński: Elżbieta Wierzba
 • j. niemiecki: Ewa Martyna

Druk:

###