Dzieje Karczówki w Kielcach VIII – 1

20,00

DZIEJE KARCZÓWKI W KIELCACH

W LATACH 1624-2024

(ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANA FILIPA CAROSIEGO)

TOM VIII

Część 1

Redakcja naukowa: Jerzy Michta

Kielce 2018

Wydawca:

***

Format: B5 (175 x 245)

Oprawa: twarda, szyta, mat

Objętość: 206 stron z 90 ilustracjami

ISBN 978-83-63477-14-1

***

Opis

DZIEJE KARCZÓWKI W KIELCACH

W LATACH 1624-2024

(ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANA FILIPA CAROSIEGO)

TOM VIII

Część 1

Redakcja naukowa: Jerzy Michta

Kielce 2018

###

Ukazuje się drukiem jedna z ważniejszych prac dotyczących m.in. geologii i mineralogii w Polsce, autorstwa Jana Filipa Carosiego, pt. „Reisen durch verschiedene polnische Provinzen, mineralogischen und andern Inhalts (Podróże po polskich prowincjach, obserwacje mineralogiczne i inne dodatkowe opisy tych ziem)”, wydana w Lipsku w latach 1781-1784 w dwóch częściach. Co się tyczy przekładu jej tekstu z języka niemieckiego na polski, to w tym miejscu należy zaznaczyć, że przekład ten jest tłumaczeniem typowo filologicznym, i podana terminologia fachowa stanowi propozycję translatora. Wyjaśnienie jej specyfiki planowane jest w kolejnych częściach naszej edycji, takich jak, geologiczna i mineralogiczna, krajoznawcza, historyczna.  (…)

dr Jerzy Michta

###

SPIS TREŚCI:

  • Przedmowa – Jerzy Michta
  1. Bożena Piasecka – Życie i twórczość Jana Filipa Carosiego:

– Wstęp

– Społeczno-polityczne tło epoki

– Niektóre inicjatywy i działania gospodarcze w Regionie Świętokrzyskim

– Życie i działalność Jana Filipa Carosiego w latach 1744-1774

– Pierwsze lata pobytu Carosiego w Polsce – 1774-1778

– Kopalnia w Krzesławicach. Raporty Henryka Fryderyka Steina i Fryderyka Wilhelma Redena. Działania Jana Jakuba Ferbera. Lata 1778-1786

– Jan Filip Carosi – szlachcicem polskim. Wójtostwo w Czeladzi. Kopalnia w Szczakowej. Lata 1787-1790

– Ostatnia dekada życia Jana Filipa Carosiego

– Potomkowie Jana Flipa Carosiego

Non omnis moriar

– Publikacje naukowe Jana Filipa Carosiego

Reisen durch verschiedene polnische Provinzen, mineralogischen und andern Inhalt

– Listy z podróży jako forma rodzaju piśmienniczego

– Czas i przestrzeń w dziele Carosiego

– Metody badawcze

– Znane postaci pojawiające się podczas podróży Carosiego

– Zainteresowania badawcze

– Malownicze opisy krajobrazu

– Historyczne miejsca w Podróżach… Jana Filipa

– Kwestie społeczno-gospodarcze

– Popularność tekstu w wieku XVIII i jego analiza bibliologiczna. Warianty wydań. Drukarz Bretkopf i jego czcionka. Reisen… na świecie

Reisen… w polskich bibliotekach. Warianty wydań

– Drukarz i wydawca Reisen durch verschiedene polnische Provinzen – Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. Fraktura Breitkopfa

– Kilka słów o egzemplarzu, na podstawie którego dokonano tłumaczenia. Wariant wydania. Ilustracje. Proweniencje

– Zakończenie

 

  • Summary
  • Zusammenfassung
  • Aneksy
  • Bibliografia
  • Indeks nazw osobowych
  • Indeks nazw miejscowości
  • Aneks ikonograficzny – Jerzy Michta
  • Spis ilustracji

###