Z dziejów policji polskiej w latach 1919-1945

10,00

 Z DZIEJÓW POLICJI POLSKIEJ

W LATACH 1919-1945

Redakcja naukowa: Edyta Majcher-Ociesa

Kielce 2010

***

Wydawca:

***

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, forma błysk

Objętość: 214 stron

ISBN 978-83-60777-34-3

***

Opis

Z DZIEJÓW POLICJI POLSKIEJ

W LATACH 1919-1945

Redakcja naukowa: Edyta Majcher-Ociesa

Kielce 2010

###

Publikacja ukazała się dzięki pomocy finansowej:

 • Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

###

“(…) Publikacja obejmuje dziesięć artykułów. Prezentowane teksty dotyczą różnorodnych aspektów funkcjonowania policji w Drugiej Rzeczypospolitej i w okresie okupacji ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego. (…)”

dr Edyta Majcher-Ociesa

###

SPIS TREŚCI:

 •  Wstęp – Edyta Majcher-Ociesa
 1. Piotr Majer – Podstawy prawne i organizacja Policji Państwowej w Drugiej Rzeczypospolitej (od 24 lipca 1919 r. do sierpnia 1944 r.)
 2. Andrzej Misiuk – Komendanci Główni Policji Państwowej w Drugiej Rzeczypospolitej
 3. Robert Kotowski – Kobiety w Policji Państwowej w Drugiej Rzeczypospolitej
 4. Dariusz Buras –  Policja Państwowa w Kielcach i powiecie kieleckim w latach 1919-1939
 5. Dariusz Palacz – Sylwetki policjantów w województwie kieleckim w latach 1919-1939
 6. Tadeusz Banaszek – Współdziałanie Policji Państwowej z wojskiem w województwie kieleckim w latach 1919-1939
 7. Edyta Majcher-Ociesa – Policja Państwowa a strajki robotników przemysłowych w województwie kieleckim w latach 1919-1939
 8. Adam Massalski – Jan Piwnik “Ponury” bohater drugiej wojny światowej
 9. Sebastian Piątkowski – Między obowiązkiem a kolaboracją. Policja “granatowa” w dystrykcie radomskim w latach 1939-1945
 10. Marek Jończyk – Zbrodnia katyńska i represje sowieckie wobec Polaków z regionu świętokrzyskiego w 1940 roku. Stan badań i postulaty
 • Indeks osób

###

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Adam Winiarz
 • prof. zw. dr hab. Albin Koprukowniak

Opracowanie redakcyjne, korekta:

 • Teresa Lentowicz

Indeks:

 • Elżbieta Ociesa

Tłumaczenie na język angielski:

 • Andrzej Diniejko

Formatowanie komputerowe:

 • Marzena Buksińska

Projekt okładki:

 • Bartosz Ociesa

Na okładce:

 • Grupa policjantów i osób cywilnych, Kielce, lata dwudzieste XX w. Fot. z zasobów Muzeum Historii Kielc

###