Edmund Massalski

10,00

Andrzej Rembalski

EDMUND MASSALSKI

BIOGRAFIA

BIOGRAFIE KIELECKIE IV

Kielce 2016

Wydawca:

***

Format: A5 (147 x 200)

Oprawa: miękka, klejona, matowa

Objętość: 141 stron

ISBN 978-83-63477-88-2

Opis

EDMUND MASSALSKI

BIOGRAFIA

BIOGRAFIE KIELECKIE IV

Autor: Andrzej Rembalski

Kielce 2016

###

Edmund Massalski był człowiekiem, który odegrał ważną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym Kielc oraz regionu świętokrzyskiego. Jego życie przypadło na ważne okresy w dziejach naszego narodu – ostatnich lat zaborów, dramatycznego czasu obu wojen światowych, odbudowy państwowości w latach międzywojennych XX wieku oraz trzydziestolecia po zakończeniu ostatniej wojny. Były to czasy, kiedy różne orientacje polityczne wywierały decydujący wpływ na historię państwa i kilku pokoleń obywateli. (…)

dr Andrzej Rembalski

###

SPIS TREŚCI:

 1. Od autora
 2. Zarys biografii Edmunda Massalskiego
 3. Nauczyciel i działacz oświatowy
 4. Udział w ruchu skautowym i harcerskim
 5. Radny i prezes Rady Miejskiej w Kielcach
 6. Krajoznawca, turysta, regionalista
 7. Przewodnik świętokrzyski
 8. Praca w PTK w pierwszych latach powojennych
 9. Działacz Oddziału i Okręgu PTTK w Kielcach
 10. Muzealnik
 11. Badacz świętokrzyskiej przyrody
 12. Organizator życia naukowego w Kielcach
 13. Współpraca z ludźmi nauki
 14. Publicysta, redaktor, wydawca
 15. Społecznik
 16. Fotografik i krajoznawca
 17. Zakończenie
 18. Summary
 19. Wykaz skrótów
 20. Aneksy
 21. Wykaz prac Edmunda Massalskiego
 22. Bibliografia
 23. Indeks osób
 24. Indeks nazw geograficznych