„Gazeta Kielecka” (1870-1939)

15,00

Marta Pawlina-Meducka

„GAZETA KIELECKA”

(1870-1939)

Kielce 2017

Wydawca:

***

Format B5 (159 x 234)

Oprawa: miękka, klejona, folia mat

Objętość: 174 strony

ISBN 978-83-63477-07-3

***

Opis

„GAZETA KIELECKA”

(1870-1939)

Autor: Marta Pawlina-Meducka

Kielce 2017

###

Historia lubi zaskakiwać. Tą jej skłonnością można próbować objaśnić fakt, że spośród co najmniej dziesięciu pism, powstałych w miastach gubernialnych Królestwa Polskiego w latach 1865-1870, najdłużej przetrwała „Gazeta Kielecka”. A przecież nie miała ona, jak prasa lubelska i kaliska, ani hojnych mecenasów, ani silnego zaplecza inteligenckiego. Przeciwnie, wychodziła w mieście niebogatym, którego mieszkańcy słabo manifestowali ambicje intelektualne. Nie pracowali dla niej wybitni ludzie pióra, nie pozyskała też nigdy licznego grona czytelników. Wydaje się nawet, że w porównaniu z przywołaną wyżej prasą lubelską, kaliską, płocką czy piotrkowską była najsłabszym ogniwem prasy prowincjonalnej Królestwa w latach siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku. Ale właśnie ona przetrwała ostatnie trzydziestolecie wspomnianego dziewiętnastego wieku, burzliwe lata 1905-1907, wielką wojnę światową. W niepodległość weszła jako najstarsze codzienne pismo prowincjonalne wydawane w czasach Drugiej Rzeczypospolitej. I wychodziła do końca 1939 r.

dr hab. Marta Pawlina-Meducka, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

  1. Pozytywistyczne początki. „Gazeta Kielecka” w latach 1870-1874
  2. Epoka rodziny Sienickich (1874-1913)
  3. „Gazeta Kielecka” w latach wielkiej wojny światowej
  4. Burzliwe dwudziestolecie (1918-1939)
  • Zakończenie
  • Summary
  • Przypisy
  • Indeks osobowy

###