Gmach Leonarda: Zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia

7,00

Krzysztof Myśliński

GMACH LEONARDA

ZAMIERZONY KLASZTOR SIÓSTR MIŁOSIERDZIA

****

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

Seria Nowa

Zeszyt 2

Kielce 2012

****

Wydawca:

Muzeum Historii Kielc

****

Format: kwadrat (220 x 220)

Oprawa: miękka, folia mat, zeszyt

Objętość: 28 stron, papier kreda z 19 fotografiami i ilustracjami

****

ISBN 978-83-63477-12-7

****

Opis

GMACH LEONARDA

ZAMIERZONY KLASZTOR SIÓSTR MIŁOSIERDZIA

Autor: Krzysztof Myśliński

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

Seria Nowa, Zeszyt 2

Kielce 2012

####

Nieistniejący Gmach Leonarda był budowlą silnie związaną z dziejami Kielc. Istnienie tego rozległego i nie użytkowanego budynku było jednym z powodów, które zdecydowały o umieszczeniu w 1816 r. siedziby porozbiorowego województwa krakowskiego właśnie w Kielcach. Wkrótce potem budowla ta, korzystnie usytuowana na wzniesieniu w pewnej odległości od historycznie ukształtowanego założenia przestrzennego miasta i mieszcząca Komisję Województwa Krakowskiego, stała się centralnym punktem planu regulacyjnego, przygotowanego w latach 1821-23 przez Mariana Potockiego, w ramach akcji porządkowania i regulacji miasta, jaką prowadził rząd Królestwa Polskiego. Realizując podstawowe założenia klasycystycznej urbanistyki Potocki sporządził plan układu drożnego i zabudowy, całkowicie zmieniający kierunek osi miasta: dotychczasowy, wykształcony wcześniej układ oparty na kierunku północ-południe, wiążący zabudowę Wzgórza Zamkowego z niżej położonym skromnym zespołem zabudowy przyrynkowej miasta lokacyjnego, zastąpił promienisty układ pięciu ulic, wybiegających z placu znajdującego się po zachodniej stronie klasztoru przy kościele św. Leonarda, a więc na osi wschód-zachód. (…)

Krzysztof Myśliński

####

ZAWARTOŚĆ:

  • Wstęp
  • Historia miejsca i budowli
  • Opis budynku
  • Aneks

####

Wydanie 2

Zespół redakcyjny wydawnictw Muzeum Historii Kielc:

  • dr Jan Główka (red. naczelny)
  • Marcin Kolasa
  • Krzysztof Myśliński

Redakcja:

  • Krzysztof Myśliński

Projekt okładki serii i skład:

  • Anna Góra-Klauzińska

Fotografia na okładce:

  • ze zbiorów Muzeum Historii Kielc

####