Hutnictwo i przemysł metalowy w Zagłębiu Staropolskim w okresie międzywojennym

20,00

Jan Główka

HUTNICTWO I PRZEMYSŁ METALOWY

W ZAGŁĘBIU STAROPOLSKIM

W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

1918-1939

Kielce 2012

Wydawca:

***

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: twarda, szyta, folia mat

Objętość: 329 stron + wkładka 10 stron z 13 fotografiami

ISBN 978-83-932388-1-1

***

Opis

HUTNICTWO I PRZEMYSŁ METALOWY

W ZAGŁĘBIU STAROPOLSKIM

W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

1918-1939

Autor: Jan Główka

Kielce 2012

###

Hutnictwo i przemysł metalowy w Zagłębiu Staropolskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego to temat, który zobowiązuje do zweryfikowania dotychczasowej wiedzy i poszukiwania nowych źródeł, pozwalających na pełniejsze przedstawienie dziejów tej gałęzi przemysłu, dominującej na omawianym terenie.

Przedmiotem analizy są działające tutaj nieliczne huty, podlegające gruntownym przekształceniom i wytwarzające produkty, które moglibyśmy zakwalifikować do wyrobów różnych zakładów przemysłu metalowego, wszelkiego rodzaju odlewnie, ponadto zakłady przemysłu maszynowego i narzędziowego. Istotnym przedmiotem opracowania są fabryki przemysłu wojennego i zakłady produkujące dla potrzeb wojska, które chociaż nieliczne, wykonywały pionierską produkcję, a swoimi pomysłami wzbogacały myśl techniczną. (…)

dr Jan Główka

###

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp
 1. Zagłębie Staropolskie w okresie międzywojennym
 2. Czynniki rozwoju hutnictwa i przemysłu metalowego w Zagłębiu Staropolskim
 3. Rozwój przemysłu hutniczego i metalowego w Zagłębiu Staropolskim
 4. Charakterystyka przemian
 • Zakończenie
 • Wykaz źródeł i literatury
 • Indeks osób
 • Wykaz tabel, rysunków i fotografii
 • Summary
 • Fotografie

###