II dekada literatury kieleckiej

3,50

II

DEKADA LITERATURY KIELECKIEJ

(materiały z sesji)

Redakcja naukowa: Jan Pacławski

Kielce 1979

****

Wydawcy:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (163 x 236)

Oprawa: miękka, klejona, tekturowa

Objętość: 134 strony

****

Opis

II DEKADA LITERATURY KIELECKIEJ

(MATERIAŁY Z SESJI)

JÓZEF OZGA-MICHALSKI

JÓZEF MORTON

JAN KOPROWSKI

Redakcja naukowa: Jan Pacławski

Kielce 1979

####

Zorganizowana w ramach cyklicznej imprezy sesja naukowa pod nazwą Dekada Literatury Kieleckiej poświęcona czterdziestoleciu twórczości Józefa Mortona, Józefa Ozgi-Michalskiego i Jan Koprowskiego, trzech wybitnych pisarzy związanych z Kielecczyzną nie tylko miejscem urodzenia, lecz także tematyką ich utworów oraz stałymi kontaktami o różnorakim charakterze, przyniosła znaczny plon naukowy i popularnonaukowy. (…)

prof. dr hab. Jan Pacławski

####

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa – Jan Pacławski
 1. Marian Stępień – Rzut oka na twórczość Jana Koprowskiego, Józefa Mortona i Józefa Ozgi-Michalskiego
 2. Stanisław Burkot – Chłopskość wyzwolona
 3. Helena Wolny – Motywy folklorystyczne w prozie Józefa Ozgi-Michalskiego
 4. Jan Pacławski – Niektóre problemy kompozycyjne w powieściach Józefa Mortona
 5. Irena Furnal – Inspiracja ludowa w prozie Józefa Mortona (Na przykładzie „Appassionaty”)
 6. Zdzisław Śliwka – Spowiedź Józefa Mortona jako powieść o awansie społecznym warstwy chłopskiej
 7. Jerzy Rutkowski – Proza literacka Jana Koprowskiego
 8. Stanisław Żak – Chciałem napisać wiersz… (O poezji Jana Koprowskiego)

####

Redakcja

 • Marzena Maćkowska

Redakcja techniczna

 • Marzena Maćkowska

Korekta

 • Marzena Maćkowska
 • Małgorzata Piątkowska

Druk

 • PZGraf. RSW „Prasa-Książka-Ruch” Kielce

Nakład

 • 500 egzemplarzy

####