Jan Pazdur (1909-2001): nauczyciel i uczony

15,00

Andrzej Rembalski, Zbigniew Wójcik

JAN PAZDUR (1909-2001)

NAUCZYCIEL I UCZONY

BIOGRAFIE KIELECKIE VI

Kielce 2019

Wydawca:

***

Format: A5 (150 x 199)

Oprawa: miękka, klejona, matowa

Objętość: 157 stron

ISBN 978-83-63477-25-7

***

Opis

JAN PAZDUR (1909-2001)

NAUCZYCIEL I UCZONY

BIOGRAFIE KIELECKIE VI

Autorzy: Andrzej Rembalski, Zbigniew Wójcik

Kielce 2019

###

Jan Pazdur (1909-2001) należał do grona wybitnych polskich historyków kultury materialnej. Jego działalność naukowo-badawczą można umownie podzielić na dwa okresy – kielecki, który rozpoczął się w roku 1932, kiedy jako nauczyciel historii w Gimnazjum św. Stanisława Kostki był jednym z propagatorów popularnego wówczas regionalizmu. Po drugiej wojnie światowej, którą spędził w obozie koncentracyjnym, przez kilka lat powojennych nadal pracował w Kielcach. W 1953 r. rozpoczął „okres warszawski”, podejmując współpracę z Instytutem Urbanistyki i Architektury oraz powołanym w tym samym roku Instytutem Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, gdzie w pełni rozwinął swoje zainteresowania historią przemysłu, techniki i prasy technicznej oraz kontynuował opiekę nad obiektami zabytkowymi. Inicjował zadania zmierzające do popularyzacji ważnych dziedzin w gospodarczym życiu Polski. Tak było z niezrealizowanym do dzisiaj Muzeum Wisły, a także z powołaniem Ekomuzeum Doliny Rzeki Kamiennej.  (…)

dr Andrzej Rembalski

prof. dr hab. Zbigniew Wójcik

###

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp
 1. Dzieciństwo i lata młodzieńcze
 2. Kieleckie początki (1932-1939)
 3. Ponownie w Kielcach (1939-1957)
 4. Z doświadczeniem kieleckim w stronę Warszawy (1957-2001)
 • Zakończenie
 • Aneks 1 – Kalendarium
 • Aneks 2 – List do dr. Jerzego Strzelca
 • Aneks 3 – Nadanie tytułu Członka Honorowego KTN
 • Aneks 4 – Artykuł „Góry Świętokrzyskie”
 • Aneks 5 – Materiały do bibliografii podmiotowej i przedmiotowej Jana Pazdura
 • Wykaz skrótów
 • Jan Pazdur. Biography
 • Indeks osobowy
 • Indeks geograficzny

***