Karczówka

40,00

KARCZÓWKA

HISTORIA ⊗ LITERATURA ⊗ ARCHITEKTURA ⊗ PRZYRODA

Redakcja naukowa: Jerzy Leszek Olszewski

Kielce 1995

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: kwadrat (210 x 210)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 143 strony + wkładka 14 stron na papierze kreda z 14 fotografiami

****

ISBN 83-86006-85-4

****

Opis

KARCZÓWKA

HISTORIA ⊗ LITERATURA ⊗ ARCHITEKTURA ⊗ PRZYRODA

Redakcja naukowa: Jerzy Leszek Olszewski

Kielce 1995

####

Wydano z funduszów

 • Komitetu Badań Naukowych w Warszawie
 • Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta w Kielcach
 • Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
 • Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
 • Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki w Warszawie

####

(…) Dość trudno  jest stworzyć dzieło zbiorowe, którego poszczególne rozdziały łączy nie tylko okładka. Autorzy, recenzenci i redakcja dołożyli starań, aby miało ono w miarę możliwości charakter monografii. Niektóre fragmenty mogą wydawać się kontrowersyjne, odbiegające stylem i charakterem, ale takimi pozostawiliśmy je celowo. Audiatur et altera pars. Przecież do Karczówki nie można podchodzić bez emocji! Oczywiście za wszelkie przy tym pomyłki i nieścisłości odpowiadają autorzy i redaktor. (…)

prof. dr hab. Jerzy L. Olszewski

####

SPIS TREŚCI:

 • Spis ilustracji
 • Od Redaktora – Jerzy L. Olszewski

I. KARCZÓWKA W HISTORII I LITERATURZE

 1. Adam Massalski – Dzieje Karczówki
 2. Helena Wolny – Karczówka w literaturze pięknej
 3. Kazimiera Zapałowa – Żeromski o Karczówce

II. KLASZTOR I KOŚCIÓŁ NA KARCZÓWCE

 1. Daniel Olszewski – Wspólnoty bernardynów i pallotynów na Karczówce. Zarys historii
 2. Anna Adamczyk – Architektura zespołu klasztornego na Karczówce
 3. Anna Piasecka – Kronika prac remontowo-konserwatorskich zrealizowanych w zespole kościoła i klasztoru bernardynów na Karczówce w latach 1945-1993

III. PRZYRODA I KRAJOBRAZ KARCZÓWKI

 1. Zbigniew Wójcik – Z dziejów rozpoznania geologicznego i górniczego Karczówki
 2. Zbigniew Rubinowski – Geologia, minerały i górnictwo złóż kruszców ołowiu typu karczówkowskiego w okolicach Kielc
 3. Jan Prażak – Zagrożenie jakości wody ujęcia komunalnego Kielc w Białogonie
 4. Bożena Maciejczak – Szata roślinna Karczówki i przyległych wzgórz
 5. Stanisław Cieśliński – Projekt Kieleckiego Ogrodu Botanicznego na Grzbiecie Karczówkowskim
 6. Regina Kozakiewicz-Opałka – Znaczenie Grzbietu Karczówkowskiego w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego Kielc
 7. Tadeusz Kościelny – Architektura krajobrazu Karczówki
 • Fotografie Andrzeja Borysa

####

Opracowanie edytorskie:

Projekt okładki:

 • Andrzej Zawada

Tłumaczenie na język angielski:

 • Andrzej Diniejko

Skład i łamanie:

 • Pracownia Grafiki Komputerowej, Kielce

Druk:

 • Zakład Poligraficzny MaCzex, 25-312 Kielce, ul. Warszawska 44

####