Korespondencja rodziny Artwińskich (1889-1983)

35,00

KORESPONDENCJA RODZINY ARTWIŃSKICH

(1889-1983)

KIELCE-KRAKÓW-LWÓW

SERIA ŚWIĘTOKRZYSKA IV

DZIENNIKI – WSPOMNIENIA – PAMIĘTNIKI – LISTY

Wstęp, wybór i opracowanie: Paweł Wolańczyk

Kielce-Warszawa 2020

***

Wydawcy:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

&

&

***

Format: B5 (170 x 242)

Oprawa: twarda, szyta, matowa

Objętość: 335 stron

ISBN 978-83-60108-58-1

ISBN 978-83-8098-816-3

ISBN 978-83-63477-27-1

***

Opis

KORESPONDENCJA RODZINY ARTWIŃSKICH

(1889-1983)

KIELCE-KRAKÓW-LWÓW

SERIA ŚWIĘTOKRZYSKA IV

DZIENNIKI – WSPOMNIENIA – PAMIĘTNIKI – LISTY

Wstęp, wybór i opracowanie: Paweł Wolańczyk

Kielce-Warszawa 2020

 

###

Nazwisko Artwiński kielczanom kojarzy się przede wszystkim z osobą Stefana Artwińskiego (1863-1939) – ostatniego prezydenta Kielc przed II wojną światową, zamordowanego w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej. W mieście znajduje się pięć poświęconych mu pamiątkowych tablic. Patronuje też jednej z kieleckich ulic oraz sali konferencyjnej Rady Miasta Kielce. Do tej pory ukazało się kilka publikacji, w których zawarto przede wszystkim informacje dotyczące działalności publicznej tej postaci. Podkreślano w nich wielostronną aktywność Artwińskiego, który zaangażował się w życie polityczne Kielc już na początku XX w., natomiast w latach I wojny światowej został jednym z aktywniejszych działaczy wchodzących w skład obozu niepodległościowego. Z kolei w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej przez wiele lat sprawował funkcję prezesa zarządu okręgowego Związku Strzeleckiego. Był jednym z ważniejszych piłsudczyków na terenie miasta. Obecnie zajmuje poczesne miejsce w panteonie mieszkańców Kielc. (…)

dr Paweł Wolańczyk

###

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 • Przedmowa – Andrzej Dąbrowski, Jan Główka, Dorota Koczwańska-Kalita
 • Wstęp – Paweł Wolańczyk
 • Nota edytorska
 1. Historia rodziny Artwińskich
 2. Korespondencja rodziny Artwińskich
 • Bibliografia
 • Wykaz fotografii
 • Indeks osobowy
 • Indeks nazw geograficznych
 • Charakterystyka poprzednich tomów (I-III) Serii Świętokrzyskiej

###

Rada naukowa Serii Świętokrzyskiej „Dzienniki, Wspomnienia, Pamiętniki, Listy”:

 • dr hab. prof. UJK Ryszard Gryz
 • dr hab. Robert Kotowski
 • prof. zw. dr hab. Adam Massalski (przewodniczący)
 • prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło

Rada redakcyjna Serii Świętokrzyskiej „Dzienniki, Wspomnienia, Pamiętniki, Listy”:

 • Andrzej Antoniak
 • Andrzej Dąbrowski
 • dr Jan Główka
 • ks. dr Tomasz Gocel
 • dr hab. prof. UJK Ryszard Gryz
 • dr Marek Jedynak (sekretarz)
 • dr Dorota Koczwańska-Kalita
 • dr hab. Robert Kotowski
 • prof. zw. dr hab. Adam Massalski (przewodniczący)
 • prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło
 • Wiesława Rutkowska

Redakcja językowa:

 • Maria Kinga Orlicz

Recenzenci tomu:

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Chwalba
 • dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha

Tłumaczenie z j. niemieckiego:

 • Paulina Bożyk

Skład i grafika na okładce:

 • Mariusz Stec

Druk i oprawa:

 • Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 4, 27-600 Sandomierz

###