Ks. Piotra Chojnackiego koncepcja filozofii

30,00

Piotr Iwański

KS. PIOTRA CHOJNACKIEGO

KONCEPCJA FILOZOFII

Busko-Zdrój 2009

Wydawca:

EUDAJMONIA-Zdrój

***

Format: A5 (129 x 199)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 277 stron

ISBN 978-83-927929-2-5

****

Opis

KS. PIOTRA CHOJNACKIEGO

KONCEPCJA FILOZOFII

Autor: Piotr Iwański

Busko-Zdrój 2009

###

Na czterdziestolecie śmierci Filozofa

###

Rozprawa doktorska pisana na seminarium z metafizyki pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Andrzeja Maryniarczyka i obroniona na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 2000 roku (poprawiona i uzupełniona w 2009 roku)

###

Przedmiotem niniejszej pracy jest ukazanie koncepcji filozofii ks. Piotra Chojnackiego. Głównym zaś – uszczegółowionym – przedmiotem dociekań jest zagadnienie realizmu i autonomiczności jego filozofii. Jest to zawsze „jądro” każdej filozofii, jej „kościec” (czy używając modnej terminologii biologicznej: jego DNA), który zasadniczo wpływa na (można by nawet powiedzieć: determinuje) kształt całości systemu filozoficznego… (…)

dr Piotr Iwański

###

SPIS TREŚCI:

  • Wstęp
  1. Kontekst formowania się filozofii ks. Piotra Chojnackiego
  2. Postulowane cele filozofii
  3. Przedmiot filozofii
  4. Metoda poznania filozoficznego (etapy osiągania zamierzonego celu)
  5. Problem realizmu i autonomii
  • Zakończenie
  • Bibliografia
  • Posłowie

####

Redakcja i korekta autora

Tytuł trzeci wydawnictwa EUDAJMONIA-Zdrój

Wydanie pierwsze

Okładka:

  • Diagram cyklotronu z wniosku patentowego z 1934 r.,  fot. Marta Iwańska

Skład i druk:

####