Czy kultura ludowa / wiejska / chłopska to temat wart jeszcze rozmowy?

20,00

Piotr Iwański

CZY KULTURA

LUDOWA / WIEJSKA / CHŁOPSKA

TO TEMAT WART JESZCZE ROZMOWY?

Busko-Zdrój 2016

Wydawnictwo:

EUDAJMONIA-Zdrój

***

Format: A5 (128 x 174)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 114 stron (całość papier kreda, w tym 52 fotografie)

ISBN 978-83-927929-3-2

Opis

CZY KULTURA

LUDOWA / WIEJSKA / CHŁOPSKA

TO TEMAT WART JESZCZE ROZMOWY?

Autor: Piotr Iwański

Busko-Zdrój 2016

###

“Pierwszym impulsem do napisania tego tekstu jest fakt, że pochodzę ze wsi i mam trwałe poczucie więzi z środowiskiem wiejskim; ono też w jakiejś mierze wpłynęło na mój wybór studiów rolniczych. Wprawdzie od ukończenia tychże studiów kontakt z rolnictwem i wsią miałem tylko przez niewiele lat, ale świadomość moich korzeni – pozytywna, a może poniekąd dumna – towarzyszy mi trwale…”

dr Piotr Iwański

###

SPIS TREŚCI:

 1. O impulsach do napisania tego tekstu
 2. Kultura ludowa / wiejska / chłopska – temat “wydmuszka”, czy istotny problem?
 3. W poszukiwaniu fundamentów kultury ludowej / chłopskiej / wiejskiej
 4. Próba wskazania cech konstytutywnych kultury ludowej / wiejskiej / chłopskiej
 5. Zglobalizowany świat a kultura (kultura “pasterzem” cywilizacji)
 6. O istocie kultury
 7. Inny filozof (i nie tylko) – także i krakowski – o kulturze
 8. Aktualność “pasterzowania” cywilizacji przez kulturę
 9. Od XIX-wiecznej kultury ludowej / chłopskiej / wiejskiej do współczesnej – uwagi na temat jej “odzyskiwania”
 10. Najzwięźlejsza rekapitulacja
 11. Postscriptum – Współczesny Kościół Katolicki o religijności ludowej