Czy kultura ludowa / wiejska / chłopska to temat wart jeszcze rozmowy?

20,00

Piotr Iwański

CZY KULTURA

LUDOWA / WIEJSKA / CHŁOPSKA

TO TEMAT WART JESZCZE ROZMOWY?

Busko-Zdrój 2016

****

Wydawnictwo:

EUDAJMONIA-Zdrój

****

Format: A5 (128 x 174)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 114 stron (całość papier kreda, w tym 52 fotografie)

ISBN 978-83-927929-3-2

****

Opis

CZY KULTURA

LUDOWA / WIEJSKA / CHŁOPSKA

TO TEMAT WART JESZCZE ROZMOWY?

Autor: Piotr Iwański

Busko-Zdrój 2016

####

Moim koleżankom i kolegom z czasów studiów rolniczych w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie (1961-1966) na 50-lecie ukończenia tychże studiów. (Kraków- Mydlniki 18-go czerwca 2016 roku).

####

Pierwszym impulsem do napisania tego tekstu jest fakt, że pochodzę ze wsi i mam trwałe poczucie więzi z środowiskiem wiejskim; ono też w jakiejś mierze wpłynęło na mój wybór studiów rolniczych. Wprawdzie od ukończenia tychże studiów kontakt z rolnictwem i wsią miałem tylko przez niewiele lat, ale świadomość moich korzeni – pozytywna, a może poniekąd dumna – towarzyszy mi trwale. (…)

dr Piotr Iwański

####

SPIS TREŚCI:

 1. O impulsach do napisania tego tekstu
 2. Kultura ludowa / wiejska / chłopska – temat „wydmuszka”, czy istotny problem?
 3. W poszukiwaniu fundamentów kultury ludowej / chłopskiej / wiejskiej
 4. Próba wskazania cech konstytutywnych kultury ludowej / wiejskiej / chłopskiej
 5. Zglobalizowany świat a kultura (kultura „pasterzem” cywilizacji)
 6. O istocie kultury
 7. Inny filozof (i nie tylko) – także i krakowski – o kulturze
 8. Aktualność „pasterzowania” cywilizacji przez kulturę
 9. Od XIX-wiecznej kultury ludowej / chłopskiej / wiejskiej do współczesnej – uwagi na temat jej „odzyskiwania”
 10. Najzwięźlejsza rekapitulacja
 11. Postscriptum – Współczesny Kościół Katolicki o religijności ludowej

####

Redakcja i korekta autora

Czwarty tytuł wydawnictwa EUDAJMONIA-Zdrój

Wydanie pierwsze

Okładka:

 • Fot. S. Kogut – Lisów B (Wygwizdów)
 • Fot. P. Kiełbasa z Katedry Eksploatacji Maszyn Rolniczych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Skład i druk:

Nakład:

 • 500 egz.

####