Kultura muzyczna Kielc 1945-1985

3,00

Irena Szypułowa

KULTURA MUZYCZNA KIELC

1945-1985

Kielce 1990

Wydawca:

 

Format: B5 (170 x 232)

Oprawa: miękka, klejona, matowa

Objętość: 152 strony (+ 10 czarno-białych ilustracji na 8 stronach)

Opis

KULTURA MUZYCZNA KIELC

1945-1985

Autor: Irena Szypułowa

Kielce 1990

 

„Kultura muzyczna jest elementem życia społecznego i częścią ogólnej kultury narodu. Jej zakres wyznacza nam rzeczywistość historyczna z mozaiką kultury rożnych warstw, stanów i różnych epok oraz kolejne etapy rozwoju myśli ludzkiej, działania, twórczości. W kulturze muzycznej, często o charakterze elitarnym, szukamy śladów historii określonych grup społecznych oraz czynników, które mogły wpłynąć na odrębność tej właśnie kultury. (…)”

prof. dr hab. Irena Chyła-Szypułowa

 

SPIS TREŚCI:

 1. Wprowadzenie
 2. Zarys dziejów kultury muzycznej Kielc do 1945 roku
 3. Filharmonia im. Oskara Kolberga w Kielcach: Rys historyczny
 4. Kieleckie szkolnictwo muzyczne
 5. Zrzeszenia muzyczne
 6. Publicystyka muzyczna
 7. Powszechne wychowanie muzyczne
 8. Amatorski ruch muzyczny
 9. Ludzie kieleckiej muzyki
 10. Podsumowanie
 11. Kalendarium ważniejszych wydarzeń muzycznych w Kielcach w latach 1945-1985
 12. Przypisy
 13. Bibliografia
 14. Wykaz skrótów
 15. Spis ilustracji