Maria Kownacka

14,00

MARIA KOWNACKA

W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN

MATERIAŁY Z SESJI

Redakcja naukowa: Józef Zbigniew Białek, Marek Kątny

Kielce 1994

***

Wydawcy:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

im. Jana Kochanowskiego

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

w Kielcach

&

Agencja Wydawnicza

GENS

***

Format: A5 (148 x 204)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 115 stron

ISBN 83-86285-05-2

***

Opis

MARIA KOWNACKA

W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN

MATERIAŁY Z SESJI

Redakcja naukowa: Józef Zbigniew Białek, Marek Kątny

Kielce 1994

###

(…) Niniejszy tom jest wyrazem hołdu złożonego przez współczesnych badaczy literatury dla dzieci i młodzieży Autorce „Plastusiowego pamiętnika”. Zawarte tu studia, szkice i rozprawy zostały uzupełnione wyborem listów M. Kownackiej do B. Farona, dotąd nigdzie nie publikowanych. Materiały te tworzą swoistą całość, dzięki której twórczość Kownackiej będzie mogła stać się bliższa studentom polonistyki, kierunków pedagogicznych, nauczycielom oraz szerszemu ogółowi społeczeństwa polskiego. (…)

prof. dr hab. Józef Zbigniew Białek

dr hab. Marek Kątny, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

 • Od redakcji
 1. Józef Zbigniew Białek – Maria Kownacka i literatura dla dzieci XX wieku
 2. Waleria Ćwik – Maria Kownacka jako autorka dla dzieci najmłodszych
 3. Marek Kątny – Motyw wędrującej zabawki w twórczości Marii Kownackiej
 4. Ryszard Waksmund – O twórczości Marii Kownackiej dla teatru lalek
 5. Barbara Borowiec – Przyroda w twórczości autorki Plastusiowego pamiętnika
 6. Marta Ziółkowska-Sobecka – Funkcja dydaktyczna w utworach Marii Kownackiej
 7. Bolesław Faron – Listy Marii Kownackiej (wybór)
 • Bibliografia twórczości Marii Kownackiej

###

Projekt okładki:

 • Agnieszka Rogala

Redakcja techniczna:

 • Stanisław Rogala

Skład:

 • Leszek Gołuchowski

Zdjęcia:

 • Bolesław Faron
 • Marek Kątny

Exlibrisy:

 • Marek Kątny

Druk:

 • Pracownia Usług Reklamowych „Tewa”, Kielce, ul. Warszawska 4

###