Michał Zborowski (1898-1993): życie i działalność

10,00

Aleksandra Lubczyńska

MICHAŁ ZBOROWSKI

(1898-1993)

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ

Kielce 2008

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: A5 (145 x 205)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 132 strony + wkładka na papierze kreda 20 stron z 28 fotografiami

****

ISBN 978-83-60777-17-6

****

Opis

MICHAŁ ZBOROWSKI

(1898-1993)

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ

Autor: Aleksandra Lubczyńska

Kielce 2008

####

Dofinansowanie:

 • Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
 • SORNAT – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

####

Publikacja wydana na okoliczność obchodów 600-lecia miasta Małogoszcz upamiętniająca jednego z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych dla społeczności lokalnej Mieszkańca

####

Co stanowi istotę bycia nauczycielem? Co sprawia, że jeden jest tylko nauczycielem, a drugi – nauczycielem „z urodzenia”, z powołania? Inaczej mówiąc: jacy są nauczyciele, których spotykamy; których spośród nich uznać za najdoskonalszych i którym bez wahania powierzyć siebie lub swoje dzieci? Na ten temat napisano już dziesiątki opracowań, a ich konkluzje m0żna przedstawić w takich oto zdaniach: ci pierwsi to po prostu wykonawcy swego zawodu, jak wielu innych wykonawców swoich zawodów. Drudzy zaś charakteryzują się niezmienną przez całe życie świadomością powołania i zdolnością do empatii, wzajemnego przenikania, udzielania swoich i uczestniczenia w cudzych stanach duchowych, dążeniem do zgodności, harmonii i jedności z duchowym życiem innych. (…)

dr Aleksandra Lubczyńska

####

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz podstawowych skrótów
 • Wstęp
 1. Michał Zborowski – nauczyciel
 2. Michał Zborowski – historyk, botanik, regionalista
 3. Michał Zborowski – człowiek i legenda
 • Zakończenie
 • Post scriptum
 • Bibliografia
 • Michał Zborowski (1898-1993). Life and activity (Summary)
 • Fotografie

####

Recenzent:

 • prof. dr hab. Adam Massalski

Redakcja i korekta:

 • Katarzyna Zielińska

Tłumaczenie na język angielski:

 • Andrzej Diniejko

Projekt okładki:

 • Artur Ptak

Formatowanie komputerowe:

 • Marzena Buksińska

Druk i oprawa:

 • Przedsiębiorstwo Poligraficzne GŁOWACCY, 25-620 Kielce, ul. Kolberga 4

####