Monitoring Środowiska Przyrodniczego 17

17,00

MONITORING

ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO

NR 17

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2015

***

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

Patronat:

Polska Akademia Nauk

Oddział w Krakowie

***

Format: A4 (210 x 295)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 108 stron w tym osiem stron wkładki na papierze kreda z ilustracjami kolorowymi

Monitoring Środowiska Przyrodniczego

ISSN 1734-6762

ISBN 978-83-60777-54-1

***

Opis

MONITORING

ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO

NR 17

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2015

###

Publikacja wydana ze środków:

 • PT Łysogóry w Kielcach
 • MLU Katowice

###

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa – Marek Jóźwiak

METODY

 1. Marek Jóźwiak, Małgorzata Anna Jóźwiak, Rafał Kozłowski – Opad organiczny jako biowskaźnik stanu geoekosystemów
 2. Rafał Kozłowski, Marek Jóźwiak – Wykorzystanie wybranych geowskaźników do oceny funkcjonowania geoekosystemu w centralnej części Gór Świętokrzyskich

WYNIKI

 1. Małgorzata Anna Jóźwiak, Marek Jóźwiak – Air plantes jako biowskaźniki Andów Ameryki Południowej
 2. Andrzej Leśniak – Monitoring biegaczowatych (Carabidae, Coleoptera) ważniejszych siedliskowych typów lasu Polski
 3. Irena Agnieszka Pidek, Beata Żuraw, Krzysztof Stępniewski, Ewa Maciejewska, Jan Rodzik – Monitoring pyłkowy jako narzędzie do interpretacji zmian krajobrazu  i klimatu Roztocza
 4. Monika Podgórska, Martyna Kułagowska, Natalia Wójcik – Monitoring populacji Dentaria glandulosa (Brassicaceae) w latach 2011-2014 na północnym stoku Świętego Krzyża (Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Małopolska)
 5. Krzysztof Raczyński – Niżówki w zlewni górnej Raby w latach 1971-1981
 6. Joanna Żegleń, Łukasz Wiejaczka – Próba oceny podatności karpackich jezior zaporowych na degradację wód

EDUKACJA

 1. Ilona Żeber-Dzikowska, Ewelina Smorzewska – Wychowanie poprzez edukację ekologiczną
 • Ryciny i fotografie w kolorze

###

Rada Redakcyjna:

 • Arvids Barsevskis, Daugavpils (LV)
 • Ben Dzięgielewski, Carbondale (USA)
 • Wiesław Fałtynowicz, Wrocław (PL)
 • Marek Jóźwiak, Kielce (PL)
 • Andrzej Kostrzewski, Poznań (PL) – Przewodniczący
 • Rafał Kozłowski, Kielce (PL) – Sekretarz
 • Alojzy Kowalkowski, Słupsk (PL)
 • Carsten Lorz, Dresden (D)
 • Evgeny M. Nesterov, Sankt Petersburg (RUS)
 • Olegas Pustelnikovas, Wilno (LT)
 • Leszek Starkel, Kraków (PL)
 • Dmitrij A. Subietto, Sankt Petersburg (RUS)

Redaktor naczelny:

 • Marek Jóźwiak

Redaktorzy tematyczni:

 • Krzysztof Kożuchowski prof. dr hab. – Uniwersytet Łódzki, Polska (klimatologia, monitoring środowiska)
 • Katarzyna Sawicka-Kapusta prof. dr hab. – Uniwersytet Jagielloński, Polska (biologia, monitoring środowiska)
 • Zbigniew Zwoliński dr hab. prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska (geomorfologia, geoinformacja, zintegrowany monitoring)
 • Maria Żygadło, dr hab. prof. PŚ – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Polska (inżynieria środowiska)
 • Stanisław Małek dr hab. prof. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska (nauki leśne, monitoring)

Redaktor językowy:

 • Danuta Leszczyńska prof. dr – Jackson State University (USA)

Redaktor statystyczny:

 • Alfred Stach dr hab. prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Miskiewicza, Polska

Zdjęcie na okładce:

 • Małgorzata Anna Jóźwiak – Zagubione miasto Machu Picchu w peruwiańskich Andach

Druk:

 • Zakład Małej Poligrafii, Rafał Nowakowski, Kielce

Nakład: 150 egz.

###