Monitoring Środowiska Przyrodniczego 15

0,00

MONITORING

ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO

NR 15

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2014

Wydawca:

 

Patronat:

 

Niniejszy zeszyt został wydany dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

i dzięki temu dostępny jest za darmo.

Format: A4 (208 x   292)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 103 strony (+ wkładka 8 stron z 18 zdjęciami i 5 rycinami)

Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Opis

MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

NR 15

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2014

 

“Oddajemy w ręce czytelników kolejny 15 numer zeszytu Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Nadesłane materiały zakwalifikowano do trzech działów: Metody, Wyniki, Edukacja. (…)”

prof. dr hab. Marek Jóźwiak

 

ZAWARTOŚĆ:

  1. Marek Jóźwiak – Przedmowa

METODY

  1. Małgorzata Anna Jóźwiak, Monika Żelezik, Rafał Kozłowski – Możliwości wykorzystania czerwonej hybrydy kalifornijskiej (Eisenia fetina Sav.) do zooremediacji gleb zanieczyszczonych odciekami ze składowisk odpadów komunalnych

WYNIKI

  1. Paweł Koperski, Ewa Narożniak, Monika Mętrak – Composition of mollusk communities as a proxy in studies on seasonal dynamics of astatic water bodies [Badania składu malakofauny drobnych zbiorników wodnych w ocenie ich sezonowej dynamiki]
  2. Mariusz Samołyk, Paulina Ścisłowska – Bilans wodny i denudacji chemicznej Lewińskiej Strugi w profilu Domysłów w latach 2009-2011
  3. Tomasz Strzyżewski, Marek Kejna – Bilans wodny zlewni Strugi Toruńskiej w latach 1994-2012 na podstawie modelu SWAT z wykorzystaniem metod GIS
  4. Tomasz Strzyżewski, Bogusław Pawłowski – Identyfikacja i typologia zatorowych odcinków Wisły na podstawie zmienności morfometrycznych parametrów koryta
  5. Barbara Sudnik-Wójcikowska, Halina Galera, Małgorzata Suska-Malawska, Tomasz Staszewski, Bogusław Wiłkomirski – Specyfika grupy najpospolitszych gatunków we florze silnie skażonych odcinków torowisk kolejowych w północno-wschodniej Polsce (Mazury i Podlasie)
  6. Barbara Sudnik-Wójcikowska, Ivan I. Moysiyenko – Indicative role of the flora of kurgans in the “Wild Field” (Southern Ukraine) [Indykacyjna rola flory kurhanów na “Dzikich Polach” (południowa Ukraina)]
  7. Małgorzata Suska-Malawska, Paweł Pawlikowski, Monika Mętrak – Assessment of indicative value of Typhetum latifoliae communities in small ponds in post-agricultural area (Masurian Landscape Park) [Ocena wartości wskaźnikowej fitocenoz Typhetum latifoliae w małych zbiornikach wodnych w krajobrazie porolnym Mazurskiego Parku Krajobrazowego)

EDUKACJA

  1. Tomasz Staszewski – Sieć długookresowych badań ekologicznych i wspomagające je inicjatywy – ALTER-Net i EnvEurope

Ryciny i fotografie w kolorze