Obchody „Polskiego Tysiąclecia” (1957-1966/67)

88,00

Anita Młynarczyk-Tomczyk

OBCHODY „POLSKIEGO TYSIĄCLECIA”

(1957-1966/67)

W KRĘGU POLITYKI, NAUKI I POPULARYZACJI

Kielce 2019

Wydawcy:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

***

Format: B5 (164 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 663 strony

ISBN 978-83-7133-736-9

ISBN 978-83-60777-79-4

***

Opis

OBCHODY „POLSKIEGO TYSIĄCLECIA”

(1957-1966/67)

W KRĘGU POLITYKI, NAUKI I POPULARYZACJI

Autor: Anita Młynarczyk-Tomczyk

Kielce 2019

###

Publikacja została wydana przy wsparciu finansowym

Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

###

„Polskie Tysiąclecie” to tytuł uchwały Komitetu Przygotowawczego Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, która została zaakceptowana na posiedzeniu Rady Państwa w dniu 12 lutego 1960 r. W odpowiedzi na zainicjowaną w 1957 r.  przez Kościół katolicki Wielką Nowennę (1957-1965) przed Tysiącleciem Chrztu Polski (1966) władza państwowa na początku 1958 r. ogłosiła konkurencyjne uroczystości Tysiąclecia Państwa Polskiego (1960-1966). (…) Dla odróżnienia „sacrum” od „profanum” stosuje się zazwyczaj pojęcie „tysiąclecie” dla obchodów państwowych, a „milenium” dla kościelnych uroczystości. (…)

dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk

###

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 • Wstęp
 1. Między wspólnotą religijną a polityczną. Rywalizacja o kształt obchodów „Polskiego Tysiąclecia” (1957-1966/67)
 2. Program naukowy
 3. Popularyzacja badań
 4. Wielka lekcja historii. „Polskie Tysiąclecie” w czasopismach popularnonaukowych i publicystyce historycznej
 5. „Tysiąclecie Państwa Polskiego” w edukacji szkolnej
 6. „Polskie Tysiąclecie”. Nurt rocznicowy
 • Zakończenie
 • Załączniki
 • Bibliografia
 • Wykaz załączników

###