Od Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej do Filharmonii

35,00

Joanna Sztejnbis-Zdyb

OD

WOJEWÓDZKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

DO

FILHARMONII

Kielce – Warszawa 2011

Wydawca:

LUDOWE TOWARZYSTWO NAUKOWO-KULTURALNE

***

Format: A5 (145 x 208)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 528 stron

ISBN 978-83-60776-03-2

***

 

Opis

OD WOJEWÓDZKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

DO FILHARMONII

Autor: Joanna Sztejnbis-Zdyb

Kielce – Warszawa 2011

###

W procesie odbudowy życia kulturalnego Kielc po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej aktywną rolę odgrywało tutejsze środowisko muzyczne, skupione wokół miejscowego oddziału Związku Zawodowego Muzyków. Jednym z czołowych działaczy tej organizacji był Marian Stroiński. Jego starania, popierane przez lokalne władze, doprowadziły do utworzenia w 1945 roku Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej w Kielcach, jednej z pierwszych tego typu placówek w powojennej Polsce. (…)

dr Joanna Sztejnbis-Zdyb

###

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 • Stefan Józef Pastuszka – Przedmowa
 • Wstęp
 1. Tradycje Muzyczne Kielc
 2. Wojewódzka Orkiestra Symfoniczna 1945-1958
 3. Państwowa Orkiestra Symfoniczna 1958-1968
 4. Znani i nieznani muzycy Orkiestry Symfonicznej
 • Zakończenie
 • Indeks osobowy
 • Bibliografia
 • Aneks: załączniki i fotografie

###