Opinia Kopalń i Fabryki Marmurów w Kielcach przez Hugo Gesslera

7,00

OPINIA KOPALŃ I FABRYKI MARMURÓW

W KIELCACH PRZEZ HUGO GESSLERA

Opracował: Jan Główka

****

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

Seria Nowa

Zeszyt 10

Kielce 2018

****

Wydawca:

Muzeum Historii Kielc

****

Format: kwadrat (220 x 220)

Oprawa: miękka, folia mat, zeszyt

Objętość: 28 stron, papier kreda z 2 ilustracjami

****

ISBN 978-83-63477-10-3

****

Opis

OPINIA KOPALŃ I FABRYKI MARMURÓW

W KIELCACH PRZEZ HUGO GESSLERA

Opracował: Jan Główka

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

Seria Nowa, Zeszyt 10

Kielce 2018

####

(…) Raport Hugo Gesslera powstał w wyniku przeprowadzonej przez niego lustracji w kieleckiej fabryce i okolicznych kopalniach w dniach 5 i 6 maja 1911 r. (…) W opinii Hugo Gesslera marmury kieleckie w porównaniu z włoskimi i belgijskimi „… co do ilości, jak i piękności zabarwienia, nie ustępują innym w niczym, wymagają jednak większego nakładu, ażeby mogły nagle wzmożonemu popytowi sprostać i tym sposobem stworzyć stale wzrastającą dochodowość przedsiębiorstwa”. (…)

dr Jan Główka

####

ZAWARTOŚĆ:

 1. Jan Główka – „Opinia Kopalń i Fabryki Marmurów Kieleckich…” Hugo Gesslera z 1911 roku w sprawie modernizacji „Marmurów Kieleckich”
 2. Hugo Gessler – Opinia o położonym w Kielcach przedsiębiorstwie marmurów i pokładach marmurowych znajdujących się w guberni kieleckiej, a należących do tego przedsiębiorstwa i zwiedzanych przeze mnie w dniu 5-tym i 6-tym maja n[owego] st[ylu] r[oku] 1911
 • Pogląd ogólny
 • Opis poszczególnych pokładów i gatunków kamienia, jak również fabryki
 • O wytrzymałości na zmiany powietrza, zużytkowaniu, o możliwości eksportowania, zbycie na miejscu i o porównaniu z innymi marmurami konkurencyjnymi
 • Urządzenia, ulepszenia, eksploatacja i dane dotyczące zysków przedsiębiorstwa
 • Spożytkowanie materiałów pobocznych
 • Summary (Jan Główka – Hugo Gessler’s Opinion on the Mines and Marble Production Plant in Kielce from 1911 concerning modernization of the Kielce Marble Plant)

####

Zespół redakcyjny wydawnictw Muzeum Historii Kielc:

 • dr Jan Główka (red. naczelny)
 • Marcin Kolasa
 • Krzysztof Myśliński

Redakcja:

 • Leszek Dziedzic
 • Krzysztof Myśliński

Projekt graficzny serii:

 • Anna Góra-Klauzińska

Skład:

 • Daria Maroń-Ptak

Tłumaczenie:

 • Hanna Mijas

Fotografie w wydawnictwie pochodzą ze zbiorów:

 • Biblioteki Narodowej w Warszawie
 • Muzeum Historii Kielc

Okładka:

 • pocztówka ze zbiorów Stanisława Krupy

####