Prasa samorządowa w polskim systemie medialnym

35,00

Jolanta Kępa-Mętrak

PRASA SAMORZĄDOWA

W POLSKIM SYSTEMIE MEDIALNYM

Kielce 2015

****

Wydawcy:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (164 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 347 stron

ISBN 978-83-7133-636-2

ISBN 978-83-60777-58-9

 ****

Opis

PRASA SAMORZĄDOWA

W POLSKIM SYSTEMIE MEDIALNYM

Autor: Jolanta Kępa-Mętrak

Kielce 2015

####

Zrealizowano przy wsparciu finansowym:

 • Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

####

Ćwierć wieku temu polska rzeczywistość uległa radykalnej zmianie. Przeobrażenia dotyczyły każdej dziedziny życia. Zmienił się ustrój państwa, zmieniła się codzienność każdego jej mieszkańca. Zasadnicze przeobrażenia wynikały z wprowadzonych regulacji prawnych, w tym z ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. Czas, który upłynął od tamtych wydarzeń, skłania do refleksji i podsumowań. Można je robić z różnych punktów widzenia, podejmując różne aspekty działalności samorządowej. Autorka zamierza przeanalizować tylko jeden element – komunikowanie się samorządów ze społecznościami, na których rzecz pracują, a jeszcze precyzyjniej – skupić się na wydawanej przez nie prasie adresowanej do lokalnych odbiorców. (…)

dr Jolanta Kępa-Mętrak

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp
 1. Prasa samorządowa w teorii mediów
 2. Samorząd w społecznościach lokalnych
 3. Źródła informacji o prasie samorządowej
 4. Prasa samorządowa w liczbach
 5. Rynek wydawniczy prasy samorządowej
 6. Rola prasy samorządowej w komunikacji lokalnej
 • Zakończenie
 • Aneks – Wykaz czasopism samorządowych w województwach
 • Bibliografia
 • Indeks tytułów czasopism
 • Indeks nazw miejscowości
 • Spis tabel
 • Spis map
 • Spis rysunków
 • Spis wykresów
 • Summary

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Stanisław Michalczyk
 • prof. dr hab. Andrzej Konrad Piasecki

Redakcja:

 • Anna Małgorzata Kurska

Korekta:

 • Paulina Warzycha

Projekt okładki:

 • Anna Domańska

Opracowanie komputerowe:

 • Józef Bąkowski

####